Województwo mazowieckie

Przedsiębiorca zostaje tatą
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 4 luty 2015-31 marzec 2017
ilustracja

Co może zrobić przedsiębiorca, gdy zostanie tatą? Czy przysługuje mu prawo do urlopu ojcowskiego? Czy może podzielić się z matką dziecka urlopem tacierzyńskim? To pytania, które nurtują wielu ojców prowadzących własną działalność.

 Urlop ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą, choć w przypadku tych drugich teoretycznie nie używa się terminu ‘urlop ojcowski’, ponieważ nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. Jednak w praktyce  mogą zrobić sobie przerwę w pracy, aby poświęcić się opiece nad dzieckiem. Jedynym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu – wystarczy opłacić jedną składkę za pełny miesiąc.

Ile trwa taki urlop? Tyle samo, ile dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli 14 dni. Art. 1823 Kodeksu pracy regulujący sprawę urlopu ojcowskiego dla pracowników mówi: „Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia”.

Urlop ojcowski jest niepodzielny, czyli trzeba go wykorzystać w całości. To, że ojciec dziecka korzystał z części urlopu macierzyńskiego (tzw. tacierzyński), nie ma wpływu na możliwość wykorzystania urlopu ojcowskiego.

Rodzi się jednak pytanie, czy przebywanie na urlopie ojcowskim nie przyniesie przedsiębiorcy strat. Przecież przez 2 tygodnie nie będzie się zajmował własną firmą. Nie powinien tego robić osobiście, tak samo jak podczas zwolnienia lekarskiego. Okazuje się, że w czasie przerwy w pracy poświęconej na opiekę nad dzieckiem, mężczyźnie prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje zasiłek płatny przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość zależy od wielkości opłacanej przez niego składki. O wysokości podstawy do naliczania składki chorobowej decydujemy sami. Może ona wynosić od 60% do 250% przeciętnego wynagrodzenia (przy pełnych opłatach do ZUS). Im wyższa podstawa, tym wyższa składka, a tym samym wyższy zasiłek ojcowski. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest w kwocie 100% podstawy wymiaru.

Dodatkowym atutem dla ojców korzystających z urlopów jest możliwość zmniejszenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Płaci się je nie za cały miesiąc, a tylko za pozostałe 16 dni miesiąca (po odliczeniu 14 dni urlopu).

Trzeba pamiętać o złożeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich dokumentów, takich jak formularz  ZAS 34, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz druk Z3-B.

Ponadto matka dziecka może podzielić swój urlop macierzyński i wykorzystać go wspólnie z ojcem dziecka prowadzącym działalność, ale dopiero po upływie obowiązkowych 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego - pod warunkiem że ojciec opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie powoduje więc żadnych komplikacji podczas urlopu. Nie powinno więc rodzić obaw u mężczyzn, którzy planują rozpocząć własny biznes. Wręcz przeciwnie oprócz oczywistej zalety, jaką jest opieka nad pociechą, ma także pewne korzyści finansowe

Joanna Gruchała - Kominek 3-3-2015

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2014, poz. 1502); Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text