Województwo mazowieckie

Profilaktyka a ty - bądź wolny od uzależnień
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 kwiecień 2015-30 wrzesień 2016
ilustracja

Uzależnienia są jedym z największych i najistotniejszych z problemów społecznych. Czasem nawet sporadyczne kontakty z alkoholem lub narkotykami mogą zakończyć się poważnymi problemami zdrowotnymi lub wejściem w konflikt z prawem. Co można wiec zrobić, aby przeciwdziałać?

Od kilku lat Gmina Wyszków realizuje na terenie powiatu wyszkowskiego program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty". Ideą programu jest inspirowanie oraz wspieranie profilaktyki rówieśniczej w budowaniu społeczności promującej modę na życie wolne od uzależnień. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego).

PaT to program:

  • mody na życie bez uzależnień,
  • profilaktyki rówieśniczej,
  • dobrych wiadomości, a nie protestów,
  • zaproszeń, a nie wykluczeń,
  • destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej,
  • bez nagród i działania za coś,
  • nierobienia, co się chce, ale odpowiedzialności za siebie i innych.

To twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. Program nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji - czytamy na stronie http://pat.policja.gov.pl/

Cele programu:

1. Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
2. Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.
3. Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.
4. Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.

Ponad cztery lata temu powstała pierwsza młodzieżowa grupa PaT w powiecie wyszkowskim. Ogromne zaangażowanie młodych ludzi i opiekunów doprowadziły do powstania dwóch silnych grup "PaTowiczów" w Długosiodle i Wyszkowie.
Coraz więcej szkół i instytucji wyraża wolę angażowania się w działania programu PaT. W całym powiecie wyszkowskim powstało 11 PaTportów: Gimnazjum w Leszczydole-Nowinach; Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie; Gimnazjum w Rybienku Leśnym; Gimnazjum w Rybnie; Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Wyszkowie; Zespół Szkół nr 2 w Wyszkowie; Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie; Gimnazjum w Długosiodle; Gimnazjum w Starym Bosewie; Zespół Szkół w Długosiodle; Gimnazjum w Woli Mystkowskiej.

Wydaje się rzeczą bardzo istotną uświadomienie młodzieży, czym naprawdę jest wolność. Warto, by wiedziała, że pewne zakazy i nakazy, zarówno formułowanie w prawie, jak i innych zbiorach przepisów np. statucie szkoły, nie służą ograniczeniu  wolności, lecz wręcz przeciwnie – zapewniają ją.

[Regina] 


 

r.niesluchowska@mazowszanie.eu 9-4-2015
ikonka jak dojechać

Źródło: pat.policja.gov.pl; www.nowywyszkowiak.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text