Województwo mazowieckie

Produkcja bydła, a użytki zielone
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 30 marzec-29 kwiecień 2015
ilustracja

W marcu w ostrołęckiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja nt. „Innowacje w produkcji bydła- poprawa stanu trwałych użytków zielonych oraz jakości pasz objętościowych w żywieniu bydła”. Konferencja została zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Ostrołęka.

   W spotkaniu uczestniczyli głównie rolnicy z regionu ostrołęckiego oraz przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, czyli: Mazowieckiej Izby Rolniczej, ostrołęckiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i starostwa w Ostrołęce. Otwarcia konferencji dokonał dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Andrzej Kamasa. Tematykę konferencji podzielono na cztery części. Pierwsza część poświęcona była racjonalnemu użytkowaniu pastwisk, a wykład prowadzili specjaliści w tym zakresie: Zbigniew Wasilewski i Wojciech Burs. Druga część dotyczyła sposobów renowacji trwałych użytków zielonych i ich efektów w świetle przeprowadzonych badań. Tę część przybliżał uczestnikom Jerzy Barszczewski. Kolejnym poruszonym podczas konferencji zagadnieniem była jakość pasz objętościowych z łąk w gospodarstwach po wykonaniu renowacji trwałych użytków zielonych. Tę część prowadziła Barbara Wróbel. Prelegenci są pracownikami Instytutu Techniczno-Przyrodniczego w Falentach. Ostatnim podjętym zagadnieniem był chów bydła mięsnego w kraju oraz premie za jakość żywca wołowego w systemie jakości QMP. Tę tematykę przedstawiał Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

    Trwałe użytki zielone w Polsce zajmują ponad 3 160 tysięcy hektarów, co stanowi 22,3 % użytków rolnych. Łąki to 2 567 tysięcy hektarów, a pastwiska to pozostałe 593 tysiące. W regionie ostrołęckim trwałe użytki zielone stanowią około 50% użytków rolnych, ale są gminy na terenie powiatu ostrołęckiego, gdzie ten udział sięga 70 -80 %. Użytki zielone stanowią doskonałą bazę paszową dla bydła. Powiat ostrołęcki posiada jedne z największych w Polsce pogłowie bydła, stąd tak duży udział użytków zielonych. Problem polega jednak na tym, że około połowa z nich to tereny zdegradowane, wymagające poprawy (renowacji) przez podsiew lub pełną uprawę. Z tego powodu konferencja ta miała duże znaczenie dla rolników z tego regionu, także z powodu przewidywanych dopłat unijnych na cel zachowania użytków zielonych.

Jarosław Berk

Jarosław Berk 30-3-2015
ikonka jak dojechać

źródło: materiał własny

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text