Województwo mazowieckie

Prezentacje gmin powiatu ostrowskiego- Zaręby Kościelne
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 8 październik 2014
  • ikonka Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14
ilustracja

Gmina Zaręby Kościelne jest gminą typowo rolniczą (grunty orne stanowią ok. 74 % powierzchni, lasy ok. 18 %), posiadającą zróżnicowane warunki glebowe, rzeźbę terenu oraz zbiorniki wodne. W uprawie dominuje zboże (głównie żyto) i rośliny (przede wszystkim ziemniaki). Z kolei produkcja zwierzęca opiera się w głównej mierze na chowie trzody chlewnej.

Przez teren gminy przebiega międzynarodowy szlak kolejowy relacji Warszawa-Białystok-Wilno-Petersburg oraz droga wojewódzka nr 694 o turystycznym, w skali kraju, znaczeniu (Warszawa-Puszcza Białowieska). Odległość Zarąb Kościelnych od Ostrowi Mazowieckiej, siedziby powiatu, wynosi ok. 18 km. Z kolei do Warszawy jest stąd ok. 109 km. Gminę zamieszkuje 3796 osób (stan na 31.12.2013 r.), w 33 miejscowościach. 

Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości pochodzą z czasów bitwy pod Grunwaldem, czyli 1410 roku, kiedy to rycerz Świętosław z Zarębina w uznaniu za zasługi otrzymał od księcia Bolesława IV 20 włók (średniowieczna miara powierzchni, dzisiaj ok. 17 ha) ziem, leżących nad rzeką Brok, na których powstała wieś Zaręby-Brokowo (później Borkowo), siedziba Zarembów herbu Zaremba.
W 1448 r. wieś otrzymała od księcia Bolesława IV prawo niemieckie. Na przełomie XV-XVII w. Zaręby były wsią drobnoszlachecką, w której stopniowo rodziła się większa majętność. Z czasem wyodrębniły się dwie samodzielne wsie: Zaręby Kościelne i Zaręby Leśne. W 1732 roku staraniem Szymona Zaremby wieś uzyskała prawa miejskie, które w czasach napoleońskich zostały utracone. Nazwa miejscowości- Zaręby Kościelne podkreśla jak silnie gmina i jej mieszkańcy byli i są związani z wiarą katolicką i kościołem. Do tradycji i historii tych terenów nawiązuje również herb gminny, gdyż symbolami na nim widniejącymi posługiwali się już założyciele wsi- ród Zarembów. Na tarczy o białym tle widnieje czerwony mur, na którym znajdują się trzy złote kamienie. Zza muru wyłania się połowa lwa
w kolorze czarnym, trzymająca w łapach model złotego kościoła.

Gmina Zaręby Kościelne posiada kilka znaczących obiektów zabytkowych. Są to przede wszystkim budynki sakralne, nekropolia, przedmioty użytkowe oraz charakterystyczne dla wsi mazowieckiej kapliczki i krzyże przydrożne. Najważniejszym z nich jest utworzony w drugiej połowie XVIII w. (lata 1765-1774) zespół klasztorny. Powstał on z inicjatywy Szymona Zaremby, z przeznaczeniem dla ojców reformatów, sprowadzonych na te ziemie w II poł. XVII w. W skład zespołu wchodzą: barokowy kościół, obecnie parafialny p.w. Najświętszego Imienia Jezusa,  klasztor z ogrodem przylegającym do południowej elewacji kościoła oraz dziedziniec przed kościołem otoczony XVII-wiecznym murem z bramą. Pośrodku dziedzińca stoi kapliczka w formie kolumny toskańskiej (z 1805 r.). Ołtarz główny i ołtarze boczne kościoła klasztornego prezentują typowe reformackie wyposażenie, charakterystyczne przez swój surowy wygląd i ciemny koloryt drzewa. Unikalnym zabytkiem jest złożona w podziemiach kościoła trumna ze zmumifikowanymi zwłokami fundatora kościoła (Szymona Zaremby, który zmarł w 1768 r.). Kolejnym budynkiem sakralnym o historycznym znaczeniu jest kościół filialny pw. św. Stanisława- wzniesiony w latach 1882-1900. To neogotycki kościół z kamienia polnego. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Anielskiej namalowany na desce na początku XVII w. Warto wymienić również cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Skłody-Piotrowice, zespoły dworskie z początku XX w. w Kosutach i Nowej Złotorii, zabytkowe nagrobki z końca XIX w. na cmentarzu parafialnym w Zarębach Kościelnych, zabytkowy układ przestrzenny miejscowości Zaręby Kościelne powstały w XVIII w. i będący odwzorowaniem dawnego, piętnastowiecznego układu wsi drobnoszlacheckiej Zaręby Borkowo, dwukondygnacyjny młyn murowany z kamieni polnych i cegły z około 1903 roku, zabytkowy park w Gąsiorowie oraz bunkry położone w miejscowościach: Budziszewo, Skłody i Świerże Kończany. Na terenie gminy znajduje się ponadto wiele stanowisk archeologicznych oraz zabytki architektury i budownictwa, zwłaszcza drewnianego.

Dla władz Zarąb Kościelnych priorytetem w działaniu jest rozwój bazy edukacyjnej. Dlatego też duży procent budżetu gminy przeznaczany jest na utrzymanie technicznej bazy szkół w jej obrębie. Jak utrzymuje wójt gminy- Józef Rostkowski to młodzież jest przyszłością gminy i dlatego wszelkie działania i nakłady finansowe kierowane są właśnie do niej. Gospodarz gminy zaprasza ponadto potencjalnych inwestorów oferując rozległe tereny położone nad malowniczą rzeką Bug, w pobliżu wsi Gąsiorowo. Jest to idealne miejsce do założenia bazy turystyczno-rekreacyjnej ze względu na jego usytuowanie przy ruchliwym nadbużańskim szlaku.

"###"

Paulina Piekarska

p.piekarska@mazowszanie.eu

Paulina Piekarska 8-10-2014
ikonka jak dojechać

Źródła:

 

  1. Samorządy północnego Mazowsza”, Mazowsze 2013, wyd. Mazowieckie Media Sp. z o.o., s. 98-99,
  2. http://pl.wikipedia.org/,
  3. http://www.zareby-kosc.pl/.

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text