Województwo mazowieckie

Pracuj "z głową" i bądź bezpieczny
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 26 czerwiec-26 lipiec 2015
ilustracja

W ciągu ostatnich kilkunastu lat stan bezpieczeństwa pracy rolników uległ znacznej poprawie, liczba wypadków zmniejszyła się z 66 tys. do 22 tys., a wskaźnik wypadkowości z 25 do 11 wypadków na tysiąc ubezpieczonych. Pomimo tego rolnictwo jest nadal sektorem, w którym najczęściej dochodzi do niepożądanych zdarzeń, dlatego warto podejmować działania prewencyjne, aby poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń, im właśnie zapobiegać.

  Mimo wzrostu świadomości rolników w zakresie bhp i skuteczniejszego eliminowania potencjalnych zagrożeń, nadal każdego roku dochodzi do setek tragicznych wypadków w gospodarstwach rolnych. Z danych opublikowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że w 2014 roku zgłoszono 21 939 wypadków,  to jest o około 6% mniej niż w 2013 roku.

Spośród wszystkich zgłoszonych w 2014 roku zdarzeń, aż 20 609 zostało uznanych jako wypadki w rolnictwie. W samym województwie mazowieckim było ich 2 806, z czego 2 635 uznano za wypadki rolnicze. W skali całego kraju 77 rolników straciło życie w wyniku wypadku przy pracy, z czego aż 12 osób w województwie mazowieckim.

  Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika z konieczność wykonywania różnych czynności, które wymagają wielu odmiennych umiejętności, dlatego rolnik narażony jest na wiele licznych zagrożeń występujących w jego środowisku pracy. Sytuacja taka nie występuje na stanowiskach pracy w innych sektorach gospodarki, gdzie wykonywane zadania mają charakter stały.

Jakie wypadki zdarzają się najczęściej?

  Główny Urząd Statystyczny podaje wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy w 2014 roku, określane na podstawie przyznanych jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  Najwięcej, bo ponad 9 000 wypadków zakwalifikowano do grupy „upadki”, stanowiły one 50,1% wszystkich zgłoszonych zdarzeń. Do grupy tej zalicza się potknięcia, poślizgnięcia i upadki z wysokości. Spowodowane były one głównie brakiem uwagi i nieostrożnością. Najwięcej zdarzeń tego typu notuje się podczas żniw oraz zimą na skutek oblodzenia.

  Zdecydowanie mniejszą, ale wciąż będącą w czołówce zdarzeń grupą są pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń. To ponad 1800 wypadków w 2014 roku. Najczęstszymi ich przyczynami był zły stan techniczny maszyn i urządzeń oraz brak zamocowanych osłon i zabezpieczeń. Wiele osób wciąż zapomina o odpowiednim ubiorze – zbyt luźne i nieodpowiednio dopasowane ubrania, są częstym powodem pochwycenia kończyn przez mechanizmy maszyn. Dużo wypadków zdarza się również przy cięciu i obróbce drewna. Często w gospodarstwach niechciane i groźne dla nas incydenty wynikają z pośpiechu i pracy wykonywanej na źle przygotowanych maszynach, bez wymaganych umiejętności i przeszkolenia. Nadal wiele osób nie czyta instrukcji obsługi maszyn, nie zdając sobie sprawy, jak ważne (także w kwestii bezpieczeństwa) jest właściwe ich użytkowanie.

  Wypadki z udziałem zwierząt (około 1 800 zdarzeń), wiążą się z przebywaniem ze zwierzętami w zbyt ciasnych pomieszczeniach, często źle zaprojektowanych, gdzie łatwo o przygniecenie lub staranowanie. Powodem może być też agresja zwierzęcia wywołana stresem wynikającym z prowadzonych wokół niego prac, lub po prostu brak przewidywalności, jak zwierzę może się zachować, czyli niezachowanie przez rolnika ostrożności.

  Podsumowując, co zrobić, by choć częściowo zapobiec zagrożeniom, które de facto wynikają z ludzkiej nieostrożności. Przed nimi naprawdę możemy się ustrzec, możemy im zapobiec, nie prowokując losu. Po pierwsze – odpowiedni, przylegający do ciała strój podczas prac z użyciem maszyn i urządzeń rolniczych. Po drugie odpowiednie przygotowanie tych maszyn, a po pracy – odpowiednie ich zabezpieczenie. Po trzecie, w pewnych sytuacjach należy pracować bez pośpiechu, z należną uwagą, a w przypadku pracy przy zwierzętach należy się spodziewać także niespodziewanego. Nie można także ignorować ostrzeżeń umieszczonych na opakowaniach środków ochrony roślin, ponieważ są one często powodem wielu ciężkich zatruć. Na przykład nie bez powodów nie zaleca się stosowania oprysków w warunkach wietrznej pogody.

Sytuacji w gospodarstwach nie poprawia też ich słaba sytuacja ekonomiczna. Przestarzały i niesprawny sprzęt, modyfikowany i naprawiany przez samego rolnika nie spełnia nawet podstawowych norm bezpieczeństwa. Własnoręcznie dorabiane osłony czy mechanizmy nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia czy właściwego działania maszyny. Widzimy więc, że lista oczywistych zagrożeń wynikających ze specyfiki pracy w rolnictwie nie jest krótka. Ale wielu z nich możemy zapobiec sami, myśląc. A jak? O tym poniżej.

Jak zapobiegać?

  Wypadkom przy pracy w rolnictwie można zapobiegać stosując różne działania prewencyjne. Bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących w gospodarstwie rolnym, w dużym stopniu zależy od dobrej organizacji pracy, wiedzy i doświadczenia. Szczególnie ważne jest bezpieczne miejsce pracy, które rolnik zmienia wielokrotnie nawet w ciągu jednego dnia (pomieszczenia gospodarskie, obora, pole, silos itp.). Należy zadbać więc o to, aby każde z nich było bezpieczne. Praca w rolnictwie wymaga stosowania odzieży ochronnej, rolnicy powinni także pamiętać o noszeniu odpowiedniego obuwia na protektorowanej podeszwie, aby ograniczyć ryzyko potknięć i upadków.

  Zagrożenia elektryczne w rolnictwie mogą wynikać np. z wadliwej budowy urządzeń, złego stanu izolacji elektrycznej, przeciążenia urządzeń, ale także z czynnika ludzkiego czyli lekkomyślności, nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i braku wiedzy na temat zagrożeń. Rolnik przed zakupem używanego sprzętu do pracy powinien szczególną uwagę zwracać na to, czy maszyna posiada fabryczne osłony ruchomych części i czy nie wykonywano przy niej samowolnych przeróbek konstrukcyjnych. Nie można też zapominać o konieczności mycia, konserwacji i o odpowiednim przygotowaniu sprzętu przed rozpoczęciem pracy.

  Na bezwypadkową pracę ogromny wpływ ma świadomość zagrożeń, znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie środków ochrony indywidualnej. Istotne jest również używanie odpowiednich drabin i podestów do pracy na wysokości. Rolnicy muszą także pamiętać, że na maszynach w gospodarstwie mogą pracować tylko osoby dorosłe, sprawne i zdrowe. W żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do urządzeń dzieci, osoby niepełnosprawne i chore. Niestety często pośpiech i brak wyobraźni sprzyjają wypadkom.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 26-6-2015

Źródło: Biuletyny informacyjne KRUS

www.rolniczeabc.pl/253593,Wypadki-w-rolnictwie-dane-KRUS-za-2014-rok.

www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/

Zdjęcie https://pixabay.com/pl/ciągniki-zbiory-rolnictwo-pole-744553/

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text