Województwo mazowieckie

Powiatowe Forum Edukacyjne
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 kwiecień 2015-30 kwiecień 2016
ilustracja

Młodość to nie tylko beztroskie życie, ale również bardzo ważne decyzje. Wybór szkoły ponad gimnazjalnej to jedna z najważniejszych decyzji – wybór ten jest przecież pierwszą decyzją „dorosłego życia”. Promocja kształcenia i zachęcania do kontynuowania nauki w szkołach na terenie powiatu pułtuskiego to główne cele Powiatowego Forum Edukacyjnego, które odbyło się 24 marca br. W Auditorium Maximum Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.

Uczestnicy

W spotkaniu uczestniczyły: władze powiatu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, wójtowie gmin powiatu pułtuskiego, dyrektorzy gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz uczniowie szkół. W forum wzięło udział również Młodzieżowe Centrum Kariery MWK OHP w Pułtusku.

Edukacja dla młodych

Przedstawiona została oferta współpracy Specjalnej Strefy Ekonomicznej ze szkołami gimnazjalnymi. Zreferowano aspekty wspierania kariery zawodowej uczniów poprzez doradztwo zawodowe. Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, prof. Dr hab. Adam Koseski, powitał uczestników Forum. Mówił o znaczeniu wyboru właściwej ścieżki rozwoju i o konieczności równowagi, czyli o tym, iż kształcenie zawodowe jest ważne, ale nie można zapominać o naukach humanistycznych i społecznych. Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak i Starosta Jan Zalewski powitali licznie przybyłych uczestników Forum, oraz przedstawili prezentację oferty edukacyjnej, życząc trafnego i przemyślanego wyboru szkoły. Agata Pawłowska, Dyrektor ciechanowskiej Delegatury MKO, zachęcała młodzież do korzystania ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej, na których opublikowano test diagnostyczny pomagający określić predyspozycje i dokonać wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Mówiła: „Siłą pułtuskiej oświaty jest szkolnictwo zawodowe, które młodych ludzi w sposób szczególny umocowuje w rzeczywistości".

Oferta szkół

Oferty edukacyjne zaprezentowały następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi, Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego, Zespół Szkół im. Bolesława Prusa, I Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo-Biznesowego „Feniks”, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Swoje stanowiska informacyjno-promocyjne wystawili Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku. Młodzież mogła także obejrzeć efekty nauki w zawodach kucharz, barman, fryzjer, architekt obrazu, uczestniczyć w eksperymentach chemicznych.

Coś dla ciała

Dopełnieniem była degustacja przygotowana przez uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej.

Regina

 

r.niesluchowska@mazowszanie.eu 10-4-2015

Źródło: www.powiatpułtuski.pl; www.pułtusk24.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text