Województwo mazowieckie

Poważne plany wobec poważnych osób
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 6-25 marzec 2015
ilustracja

Seniorzy są grupą szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo, chociażby spowodowane zagrożeniami, jakie niosą za sobą tzw. kradzieże „na wnuczka”. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, województwo mazowieckie, ma co do nich, coraz poważniejsze plany. Część z nich już została wdrożona w życie.

Według Elżbiety Lanc, w przyszłości samorząd mazowiecki planuje powołanie rady ds. polityki senioralnej. "Rada będzie skupiała ludzi, którzy mają do czynienia z polityką zdrowotną, senioralną, z profilaktyką zdrowotną, ale również będzie skupiała organizacje pozarządowe i samorządy" - zaznaczyła wicemarszałek woj. mazowieckiego. Na Mazowszu działa ponadto pełnomocnik ds. polityki senioralnej, którym została Barbara Kucharska.

   Jeszcze pod koniec 2014 roku sejmik województwa mazowieckiego uchwalił strategię polityki społecznej na lata 2014-2020. Integralną częścią strategii ma być polityka senioralna. Ponadto działa tu Mazowiecka Akademia Seniora, której zadaniem jest wspomaganie działań policji przeciw przestępczości nakierowanej na osoby starsze. Mazowiecka Akademia Seniora zakłada nawiązanie współpracy ze środowiskami seniorów poprzez rekrutację liderów za pośrednictwem m.in. uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora. Po przeszkoleniu, liderzy będą wspierać działania służb i inspekcji poprawiających bezpieczeństwo osób starszych, na przykład inicjując w lokalnych środowiskach, otwarte spotkania edukacyjne. 

   Działacze akademii przechodzą szkolenia m.in. z zakresu przeciwdziałania kradzieżom na tak zwanego „wnuczka” i innym zagrożeniom najczęściej dotykającym osoby starsze. Zajęcia z liderami prowadzą policjanci, strażacy, inspektorzy inspekcji handlowej, farmaceutycznej, sanitarnej oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W każdym z bloków szkoleniowych poruszane są problemy, z którymi najczęściej borykają się osoby starsze. Pierwsze szkolenie tego typu zostało przeprowadzone w urzędzie wojewódzkim w Warszawie, kolejne były przeprowadzane na terenie całego Mazowsza m. in. w Radomiu, Płocku i Siedlcach. Chętni do udziału w takim szkoleniu, wciąż mogą zgłaszać się do projektu poprzez Stołeczną Komendę Policji i Wojewódzką Komendę Policji w Radomiu. Obie komendy są inicjatorami tej akcji na Mazowszu.

   Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów informuje ponadto o planowanym otwarciu serwisu internetowego z przeznaczeniem dla osób starszych. Strona przede wszystkim będzie informować seniorów o tym, z jakiej pomocy mogą korzystać w razie potrzeb. Serwis będzie nosił nazwę „Polityka Senioralna na Mazowszu”. Choć projekt jest jeszcze w fazie planowania, już wiadomo, że strona będzie zawierała działy poświęcone m.in. radzie seniorów, uniwersytetowi trzeciego wieku, czy domom opieki społecznej.

Jarosław Berk

Jarosław Berk 6-3-2015

http://www.eostroleka.pl/mazowsze-otwarte-na-seniorow,art46592.html

http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/29712,Mazowiecka-Akademia-Seniora-przeszkolono-ponad-100-liderow.html

http://www.portalsamorzadowy.pl/mazowieckie/polityka-i-spoleczenstwo/politycy-nt-polityki-senioralnej-na-mazowszu,64517.html

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text