Województwo mazowieckie

Polski produkt przyszłości
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 14 kwiecień-5 maj 2015
ilustracja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Jego celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja z krajów Unii Europejskiej. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

  1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
  2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

  • jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),

albo

  • został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do konkursu – (projekt wdrożony).

Zwycięzcy w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Organizator przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

  • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
  • za projekt z branży ICT,
  • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą do 5 maja 2015 r., do godz. 16.30

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 14-4-2015

www.parp.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text