Województwo mazowieckie

Po pracę z PO WER-em!
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 5-31 marzec 2015
ilustracja

W marcu ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. O zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia powalczą powiatowe i miejskie urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI). Na realizację Programu Unia Europejska przeznaczy ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:

1. poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;

2. interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:

- wsparcie ludzi młodych,

- szkolnictwo wyższe,

- innowacje społeczne, mobilność i współpraca ponadnarodowa.

Pomoc udzielana osobom młodym koncentrować się będzie głównie na umożliwieniu zdobycia zawodu, zmiany/podwyższenia posiadanych kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy. Dlatego osobom tym zostaną zaproponowane szkolenia zawodowe, staże i praktyki zawodowe, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, a także dodatkowo treningi aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu zatrudnienia). 
Program zakłada również pomoc dla młodych osób niepełnosprawnych w zakresie zdobycia i utrzymania pracy, między innymi poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą od 2 do 18 marca 2015 roku w godz. 8-16 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16.

Alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2015 wynosi: 91 989 000,00 PLN

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 5-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text