Województwo mazowieckie

Oczyszczalnia w Jedlińsku z unijną refundacją
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 25 maj 2015-8 czerwiec 2016
ilustracja

Dostęp do dobrej jakości wody pitnej i czysta rzeka Radomka to korzyści, jakie przyniosła mieszkańcom gminy Jedlińsk budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji w Jadlance. Wprawdzie inwestycja została zrealizowana blisko pięć lat temu, to dziś wiadomo, że gmina odzyska część poniesionych kosztów. W ramach refundacji trafi do niej ponad 1,5 mln zł z Unii Europejskiej.

Realizacja przedsięwzięcia kosztowała gminę ponad 7,8 mln zł. W 2010 r. powstała nowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Jedlińsku. Inwestycja była konieczna, bo funkcjonująca do tej pory oczyszczalnia była zbyt mała, aby obsługiwać wszystkich mieszkańców. Dość szybko sieć kanalizacyjna samego Jedlińska wyczerpała jej moce przerobowe, a jej stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia.

Nowa jednostka jest trzy silniejsza, a jej przepustowość wynosi 600 m³ na dobę i jest w stanie obsłużyć całą gminę. Dlatego też w 2011 r., w ramach tego samego projektu, wybudowano  ponad 7,7 km sieci  kanalizacji sanitarnej w Jedlance. Tym samym 427 jej mieszkańców zyskało do niej dostęp. Sieć tworzą kanały grawitacyjne, ciśnieniowe i przyłączeniowe oraz 10 sieciowych pompowni ścieków.

Można powiedzieć, że władze gminy złapały wiatr w żagle, bo w kolejnych latach kanalizacja na tym terenie uległa dalszej rozbudowie. W 2012 r. pojawiła się w Woli Gutowskiej, a w 2013 r.  – w Piasecznie. Jednocześnie obydwie miejscowości zostały przyłączone do oczyszczalni ścieków w Jedlińsku.

Efektem tych działań jest zadowalający stopień skanalizowania całej gminy. Jeszcze w 2009 r. wynosił on 9 proc. Natomiast obecnie jest to już 18 proc. Dawniej brak kanalizacji oznaczał posiadanie w gospodarstwach domowych zbiorników bezodpływowych. Wiązało się to niestety z koniecznością systematycznego wywozu nieczystości do oczyszczalni w Lesiowie pod Radomiem. Każdy z mieszkańców liczył się z dużymi kosztami. Wielu niestety wywoziło też ścieki do okolicznych rowów melioracyjnych czy na pola.

Nowe inwestycje przyczyniły się zatem przede wszystkim do poprawy jakości wód gruntowych i gleb. Wyeliminowane zostały nieszczelne, przydomowe zbiorniki ścieków. Pozytywne skutki widać w przyrodzie niemal gołym okiem. Przykładem tego jest chociażby wzrost czystości wód w przepływających tędy rzekach Radomce i Tymiance oraz okolicznych stawach rybnych.

Tak duży projekt wiązał się z koniecznością zaciągnięcia kredytu i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlatego przyznana decyzją zarządu województwa mazowieckiego refundacja to dla władz gminy spory zastrzyk środków finansowych. Umożliwi ona realizację kolejnych tego typu inwestycji.

Elcia 

e.albrechcinska@mazowszanie.eu 21-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text