Województwo mazowieckie

OKIEM PRAWNIKA Walka z cyberprzestępczością
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 7 lipiec 2015-3 marzec 2016
ilustracja

1 czerwca 2015 roku weszły w życie przepisy Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości i protokołu dodatkowego do niej, dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych. 

Dostrzegając stały postęp techniczny, w szczególności w obszarze technologii informatycznych Rada Europy przyjęła Konwencję, która ma wprowadzić w poszczególnych państwach uniwersalne rozwiązania zapobiegające  zwalczaniu szeroko pojętej cyberprzestępczości. Szczególną kategorią przestępstw zaliczanych do cyberprzestępczości stanowią czyny o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, których popełnienie mogą w szczególny sposób ułatwić technologie komputerowe (przede wszystkim z uwagi na anonimowość sprawców), zapewniając potencjalnie nieograniczony zasięg oddziaływania sprawcy. Konwencja jest krokiem w kierunku wspólnej polityki kryminalnej, mającej na celu ochronę społeczeństwa przed cyberprzestępczością, między innymi poprzez przyjęcie właściwych przepisów prawnych i wspieranie międzynarodowej współpracy. Skuteczna walka z cyberprzestępczością wymaga w XXI wieku zwiększonej, szybkiej i dobrze funkcjonującej współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Pojedynczemu państwu ciężko jest walczyć z tego typu przestępstwami, chociażby ze względu na wykorzystywanie przy ich popełnianiu Internetu lub ze względu na ich umiejscowienie w przestrzeni wirtualnej.

Konwencja ma być również niezbędnym krokiem w kierunku powstrzymania działań skierowanych przeciwko poufności, integralności i dostępności systemów informatycznych, sieci i danych informatycznych, jak również prawidłowemu wykorzystaniu tych systemów. Konwencja ma być narzędziem w skutecznym zwalczaniu cyberprzestępstw, poprzez ułatwienie ich wykrywania, prowadzenie dochodzeń i ścigania zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym, oraz poprzez przyjęcie rozwiązań sprzyjających szybkiej i rzetelnej współpracy międzynarodowej.

Protokół wraz z Konwencją stanowią istotny krok w kierunku przyjęcia uniwersalnych standardów w zakresie podejścia do przestępstw rasistowskich i ksenofobicznych, popełnionych przy użyciu technologii informatycznych. W konwencji określone są m.in. znamiona przestępstw komputerowych i procedury postępowania w związanych z nimi sprawach.

W polskim prawie postanowienia konwencji oraz protokołu znajdują odzwierciedlenie w naszym ustawodawstwie, dlatego nie wymaga od nas zmian o charakterze legislacyjnym. Dzięki konwencji jurysdykcją karną objęci zostaną sprawcy cyberprzestępstw, niezależnie od ich karalności w miejscu popełnienia.

l.welenc@mazowszanie.eu 7-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text