Województwo mazowieckie

OKIEM PRAWNIKA Ułatwienia w dziedziczeniu
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 7 lipiec 2015-8 kwiecień 2016
ilustracja

Sejm zajmie się projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, ustawy – prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany mają ułatwić obywatelom wykazanie prawa do spadku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Europejskie poświadczenie spadkowe (EPS) to kolejny krok do ujednolicenia prawa spadkowego w krajach członkowskich UE.  Centrum Informacyjne Rządu podało w komunikacie, że „europejskie poświadczenie spadkowe to dokument, potwierdzający dla spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu bądź zarządcy spadku, tytuł prawny do spadku, uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii. Dokument ten pozwoli na szybkie, łatwe i skuteczne załatwienie transgranicznej sprawy spadkowej". Jak wskazali projektodawcy przedłożony projekt ma odpowiadać wyzwaniom współczesnego świata. Coraz więcej Polaków dorabia się majątków za granicami Polski, a po śmierci dziedziczą ich spadkobiercy w kraju. Staliśmy się również bardziej mobilni, stąd pomysł na ujednolicenia postępowania spadkowego.

Obowiązujące od lipca 2012 roku rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ujednolicenia jurysdykcji w krajach Unii Europejskiej wskazało, że ustalenie jurysdykcji będzie według miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili jego śmierci.

Czym jest Europejskie poświadczenie spadkowe?

EPS to dokument potwierdzający dla spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu bądź zarządcy spadku, tytuł prawny do spadku, uznawany i wydawany na zbliżonych zasadach i według jednolitego wzoru. Będzie ono skuteczne i wykonalne we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii. Przepisy nie wymagają przeprowadzenia dodatkowego postępowania o uznanie i wykonanie EPS. Zgodnie z projektem w Polsce poświadczenie będzie można wykonać w sądzie lub u notariusza. Działanie notariusza będą podlegały instancyjnej kontroli sądu. Opłaty będą wynosiły odpowiednio 300 zł oraz 400  zł. Dla obywatela nie ma znaczenia czy dokona poświadczenie u notariusza czy w sądzie. Wybór będzie należał do zainteresowanych podmiotów.

Odniesieniem dla tego postępowania będzie postępowania o stwierdzenia nabycia spadku, a w przypadku notariusza – postępowanie mające na celu wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Przewidziany termin wejścia  w życie 17 sierpnia 2015 roku.  Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, rozporządzenie będzie stosowano w sposób bezpośredni, bez potrzeby implementacji do polskiego systemu prawnego.

 

l.welenc@mazowszanie.eu 7-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text