Województwo mazowieckie

OKIEM PRAWNIKA Statek pod wpływem
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 3 lipiec 2015-2 wrzesień 2016
ilustracja

Prowadzisz statek po użyciu alkoholu? Kara cię nie ominie. 25 czerwca 2015 roku weszły w życie przepisy dotyczace prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, w stanie po użyciu alkoholu. 

Nowelizacja ustawy ma umożliwić karanie grzywną osób prowadzących w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający w stanie po użyciu alkoholu. Zmiana prawa zdaniem ustawodawcy ma przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport na obszarach wodnych.

Obowiązująca do tej pory ustawa wprawdzie zakazywała prowadzenia statku lub innego obiektu pływającego w stanie po użyciu alkoholu, niemniej na skutek niekonsekwencji ustawodawcy brak było narzędzia prawnego umożliwiającego karanie złamania tego zakazu.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0.25 mg alkoholu w 1 dm3. Stan nietrzeźwości zachodzi natomiast, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0, 5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Ustawodawca wskazał, że odpowiedzialności będzie podlegał ten, kto znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (dotychczas zapis był o nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego). Zmiana wynika z uwzględnienia przez ustawodawcę poglądu, iż środki odurzające są jednocześnie jednym ze środków działających podobnie do alkoholu.

Zmiana art. 30 ust. 1 ustawy dotyczy możliwości usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego, w przypadku, gdy nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, a osoba która go prowadziła znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu podobnie działającego środka. Środkami działającymi podobnie do alkoholu są środki, które nie powodują upojenia alkoholowego, ale działając depresyjnie na odśrodkowy układ nerwowy, podobnie jak alkoholu, obniżają sprawność psychofizyczną. Wskazuje się, że środkami działającymi podobnie do alkoholu są niektóre leki, środki odurzające oraz substancje psychotropowe.

Podobna modyfikacja wprowadzona została do przepisu art. 35 ustawy. Zgodnie z nowym brzmieniem wskazanego przepisu penalizacji podlega czyn polegający na prowadzeniu w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu podobnie działającego środka. Dotychczas sankcja w postaci grzywny mogła zostać wymierzona w stosunku do osób prowadzących wskazane obiekty pływające, znajdujących się w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego.

 

 

 

 

l.welenc@mazowszanie.eu 3-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text