Województwo mazowieckie

OKIEM PRAWNIKA Pamięć, godność i historia
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 3 lipiec 2015-8 styczeń 2016
ilustracja

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz  ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W latach 1944-1956 w skutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło około pięćdziesięciu tysięcy osób, straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych i zmarłych w siedzibie Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowe, więzieniach i obozach. Znaczącą część ofiar stanowili członkowie antykomunistycznego ruchu oporu.

Jak podkreślił Prezydent  nowelizacja otwiera możliwość działania na rzecz trwałego i odpowiednio godnego pochówku, otwiera także możliwość trwałego upamiętnienia tych wszystkich, którzy za Polskę zginęli w czasach terroru komunistycznego. Prezydent dodał również, że nowelizacja otwiera drogę nie tylko do ekshumacji w Warszawie, ale także w innych miejscach w Polsce, „gdzie na różne sposoby przez wiele lat starano się zatrzeć ślady albo utrudnić zbadanie śladów zbrodni komunistycznych".

 

W większości przypadków rodziny zamordowanych nie znają miejsca pochówku swoich najbliższych. Podejmowane m.in. przez Instytut Pamięci Narodowej działania mające na celu ustalenie lokalizacji grobów straconych i zamordowanych w latach stalinizmu, ekshumację i identyfikację odnajdywanych szczątków wreszcie mogą mieć kontynuację.

 

Dzisiaj mając potwierdzoną wiedzę o haniebnym traktowaniu przez organy państwa totalitarnego swoich obywateli, konieczne jest uhonorowanie patriotów i danie satysfakcji rodzinom, poszukujących od lat informacji o swoich najbliższych.

 

Obecnie obowiązuję przepisy nie przewidują możliwości ekshumacji zwłok i szczątków z tzw. późniejszych grobów, co jest w wielu przypadkach konieczne dla umożliwienia ekshumowania ofiar reżimu komunistycznego z grobów położonych poniżej. Dokumentacja badawcza potwierdza, że odnajdywane szczątki ofiar są umieszczone często pod grobami usytuowanymi w tym samym miejscu w latach późniejszych.

Projekt ustawy przewiduje m.in. umożliwienie wojewodzie ustanowienie grobów lub cmentarzy wojennych na miejscach bezimiennych pochówków osób, które straciły życie  w walce z systemem totalitarnym. Tym samym miejsca pochówku uzyskają należny im status.

Nowelizacja  wprowadza podstawę do finansowania kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z budżetu państwa.

Ponadto nowelizacja wprowadza również podstawy ekshumacji i przeniesienia grobu w sytuacji gdy w wyniku prowadzonych badań naukowych lub w związku z prowadzonym śledztwem przez IPN zostanie ustalone, że pod tym grobem znajdują się miejsca spoczynku ofiar reżimu komunistycznego.

Nowelizacja określa szczegółowo procedurę postępowania w sprawach dotyczących ekshumacji zwłok i szczątków dokonywanej na podstawę decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia grobu, wydanej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Nowelizacja wprowadza również gwarancję, że w przypadku gdy z ekshumacją wiąże się konieczność przeniesienia grobu na inne miejsce, wydanie decyzji o ekshumacji i przeniesienie grodu poprzedza się trwającymi się dłużej niż 3 miesiące prowadzonymi przez wojewodę rokowaniami z najbliższymi osoby zmarłej. W przypadku braku możliwości ustalenia stron postępowania, nowelizacja obliguje wojewodę właściwego do wydania decyzji, do podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego.

Nowelizacja obliguje wojewodę do ponoszenia kosztów wszystkich czynności wynikających z wydanej decyzji o ekshumacji, a w szczególności kosztów ekshumacji, przeniesienia grobu, wykopu nowego miejsca pochówku.

 

Znowelizowane przepisy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej usprawnią zdaniem ustawodawcy prowadzenie prac poszukiwawczych lub badań naukowych, ukierunkowanych na odnalezienie miejsc spoczynku, jak również poszerzenia wiedzy historycznej o realiach funkcjonowania państwa totalitarnego. 

l.welenc@mazowszanie.eu 3-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text