Województwo mazowieckie

Nowy gmach Grzegorzewskiej
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 22 maj 2015-31 maj 2016
  • ikonka siedlce kazimierzowska 23A
ilustracja

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy już wkrótce przeprowadzi się do nowej siedziby mieszczącej się przy ul. Kazimierzowskiej 23A. Właśnie zakończono budowę nowych budynków przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W nowym gmachu będą znajdowały się szkoły, internat, sale do rehabilitacji i gimnastyki, sala gimnastyczna, liczne pracownie i gabinety. Dotychczas ośrodek zlokalizowany był w dwóch starych budynkach, mieszczących się przy Placu Tysiąclecia oraz przy ul. Sienkiewicza. Nie były one w pełni funkcjonalne i nie spełniały potrzeb osób niepełnosprawnych. Cztery lata temu podjęto, zatem decyzję o znalezieniu nowej siedziby. Rozbudowano nieużywaną część internatu „Rolnika” do prawie 994 m2 powierzchni użytkowej na 3 kondygnacjach. Znajdą się tam pokoje: wychowawców, pielęgniarek, wychowanków, sala rekreacyjna z szatnią i sanitariatami. Cały kompleks składa się z trzech budynków. Budynek nowej szkoły liczy 4 kondygnacje oraz ok. 2648 m2 powierzchni użytkowej. Zlokalizowane tam będą m.in. pracownie komputerowe oraz chemiczne z zapleczem, sale lekcyjne, rehabilitacyjne, korekcyjne, kompensacyjne, biblioteka, czytelnia, świetlica, gabinety terapii indywidualnej i logopedy, pokój pedagoga, nauczycielski, a także pomieszczenia administracyjne, magazynowe, szatnie i sanitariaty. W kolejnym budynku gastronomicznym o powierzchni użytkowej 1147 m2 znajdą się kuchnia z zapleczem technologicznym, świetlica, jadalnia, sala WGD z zapleczem.

Warto podkreślić, iż w ramach inwestycji dokonano częściowego remontu internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. Zyskał on nową klatkę schodową, ciąg komunikacyjny, a także strefę przeciwpożarową. Całkowita wartość inwestycji to ponad 11 mln zł. Obecnie trwają procedury przetargowe na doposażanie nowych obiektów.

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej to placówka z długoletnią tradycją. Obecnie uczy się tu 150 uczniów, uczęszczających do szkoły podstawowej (62), gimnazjum (37), zasadniczej szkoły zawodowej (34) oraz szkoły przysposabiającej do pracy(17). 34 wychowanków korzysta z internatu. Wszystkim chętnym dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, bądź znacznym i głębokim, ośrodek oferuje edukację, terapię, specjalistyczne konsultacje logopedy, pedagoga, psychologa, rehabilitanta oraz wysoko specjalistycznych lekarzy z zakresu dogoterapii czy hipoterapii.

Placówka zapewnia indywidualne kształcenie dla uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły. Pomaga w nauce młodzieży ze schorzeniami epilepsji, cukrzycy, dziecięcego porażenia mózgowego, niedosłuchu, wad serca, nadpobudliwości psychoruchowej, opóźnieniami i zaburzeniami mowy, zaburzeniami emocjonalnymi.

W ośrodku funkcjonują:

  1. Szkoła Podstawowa - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym;
  2. Publiczne Gimnazjum – dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym;
  3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dla młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, kształcąca w kierunku: kucharz, stolarz, piekarz, cukiernik;
  4. Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
  5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami tj. zespołem Downa;
  6. Internat.

Więcej informacji dot. programu kształcenia na stronie: www.soszw.siedlce.pl

AgaP

a.plaskota@mazowszanie.eu 20-5-2015
ikonka jak dojechać
  • ikonka siedlce kazimierzowska 23A

Foto: źródło własne

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text