Województwo mazowieckie

Nowe perspektywy dla radomskich rodzin - Centrum Wspierania Rodziny
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 23 luty 2015-23 luty 2016
  • ikonka Radom Daszyńskiego
ilustracja

Centrum Wspierania Rodziny w Radomiu to nowo oddana placówka, która wpisuje się w plan pomocy radomskim rodzinom, borykającym się z różnymi trudnościami. Centrum powstało przy współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” oraz władz Radomia.

 

Wspólnym sumptem

Nowa placówka dla rodzin w potrzebie mieści się przy ulicy Daszyńskiego
w Radomiu, w budynku Kuźni Artystycznej. Powstała jako Centrum Wspierania Rodziny a jej uroczysta inauguracja miała miejsce 15 stycznia br. w obecności przedstawicieli stowarzyszenia „Nowe Perspektywy” oraz władz Radomia. Placówka ta zrodziła się dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu ludzi dobrej woli, którzy finansowo wspierali tę inicjatywę. Gmina Radom w sposób nieodpłatny udostępniła pomieszczenia (na okres trzech lat), natomiast obowiązkową adaptację budynku zrealizowano dzięki środkom finansowym, przekazanym przez sponsorów oraz dotacji, jaką otrzymano w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Mazowsze Lokalnie”.

 Naprzeciw trudnościom

Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy”, z ramienia którego powołano Centrum Wspierania Rodziny, koncentruje swoje działania wokół pomocy tym rodzinom, które borykają się z wieloma problemami. I nie chodzi wyłącznie o tzw. rodziny patologiczne, z marginesu społecznego, lecz również takie, które w jakikolwiek sposób czują się wykluczone bądź nie radzą sobie z trudami dnia codziennego.
W Centrum Wspierania Rodziny pomoc i opiekę znajdą szczególnie młodociane matki, kobiety ciężarne, rodzice z małymi dziećmi, ale również całe rodziny, w tym seniorzy. Ci ostatni będą na tyle wspierani, by nie czuli się pominięci i niepotrzebni w społeczeństwie. W placówce będą organizowane zajęcia oraz warsztaty dla młodych rodziców, kobiet ciężarnych, seniorów oraz takie, które będą wspierały rozwój i wzmacniały poczucie wartości.

Wszechstronne wsparcie

Dyżury pełnić będą specjaliści, m.in.: pedagog, terapeuta, oligofrenopedagog (wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie), psycholog, kurator sądowy czy logopeda. Co ważne, pomoc oferowana przez placówkę jest bezpłatna dla wszystkich mieszkańców Radomia
i okolic. Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy” oferuje pomoc oraz wsparcie każdej rodzinie w potrzebie, bez względu na wiek jej członków, ich pozycję społeczną, materialną czy wyznawaną religię. Jego misją jest zintegrowanie rodziny oraz poprawa jej funkcjonowania w codziennym życiu. Ważne jest wsparcie dzieci oraz młodzieży, aby poprzez rozwijanie ich zdolności, motywować ich do dalszych postępów i zrodzić w nich potrzebę ambicji. Placówka w swoich założeniach chce pomagać rodzinom w rozwiązywaniu problemów społecznych, edukacyjnych czy materialnych, na zasadzie doradztwa i pomocy specjalistów.

Laptopy dla młodych

Warto wspomnieć, iż w Radomiu realizowana jest kolejna pomoc, skierowana do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Tym razem wychowankowie 12 radomskich placówek otrzymają bezpłatnie 26 laptopów, przekazanych przez CBA. Jest to możliwe dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w Warszawie. Jak twierdzi wiceprezydent Radomia, Anna Białkowska, która jest odpowiedzialna w Urzędzie Miasta za pomoc społeczną, liczy się każde wsparcie dla młodych ludzi:

Sprzęt z całą pewnością bardzo przyda się młodym ludziom. Przyczyni się do podniesienia zasobu wiedzy i umiejętności wychowanków placówek rodzinnych z zakresu informatyki, a przy okazji sprawi im sporo przyjemności, jak wszystkim, którzy korzystają ze zdobyczy nowych technologii.

 

W obliczu wielu i złożonych problemów współczesnej rodziny liczy się każda forma pomocy, skierowanej do jej członków. Z problemami dnia codziennego zmagają się zarówno młodsi, jak i starsi. A trudności te nie zawsze wynikają z kryzysu materialnego, nierzadko z niemożności sprostania wymaganiom współczesnego świata, który kieruje się bezwzględnymi prawami rynku czy wypaczonym pojęciem moralności. Najważniejsze jest to, by chronić przed tym wszystkim tych najmłodszych oraz najsłabszych.

Monika Cąpała-Sładek

Monika Cąpała - Sładek 2-2-2015
ikonka jak dojechać
  • ikonka Radom Daszyńskiego
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text