Województwo mazowieckie

Nowe firmy odbiorą odpady komunalne w Radomiu
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 9 czerwiec-31 lipiec 2015
ilustracja

Miasto wybrało nowych odbiorców odpadów komunalnych. Mieszkańcy niebawem dostaną nowe harmonogramy odbioru i cennik usług.

W Urzędzie Miejskim rozstrzygnięto ostatnio przetarg na odbiór odpadów. Jeśli procedura przetargowa nie wywoła protestów, zostaną podpisane umowy z wykonawcami, a oni przekażą ludności nowe harmonogramy odbioru odpadów oraz cennik usług. Nowe firmy zaczną odbierać śmieci od 1 lipca bieżącego roku.

Przetarg, o którym mowa, dotyczył odbioru odpadów z pięciu sektorów, na które podzielono Radom. Na obsługę każdego z nich zgłosiły się co najmniej dwie firmy. W sektorze I, obejmującym śródmieście, wygrała firma SITA Wschód, która zaproponowała cenę ponad 2,3 miliona złotych. Sektor II, obejmujący dzielnice w południowo-wschodniej części Radomia, za ponad 2,5 miliona złotych obsłuży Tonsmeier, zaś w sektorach III i IV, obejmujących całą zachodnią cześć miasta, najkorzystniejsze oferty odbioru zaproponowała spółka Radkom. Są to 2 miliony za odbiór odpadów z III sektora i 2,3 miliona za IV sektor. Z kolei w sektorze V, czyli w północno-wschodnich dzielnicach, odpowiedzialne będzie konsorcjum firm: EKOLA, INTERBUD i EKO-Estetyka, które za swoje usługi zażądały ponad 2,2 miliona złotych.

Ceny po przetargu są z reguły o 10-30% niższe niż w kosztorysie. Oznacza to więc znaczne oszczędności dla budżetu miasta, które można przeznaczyć na inne cele, jak powiedział nam Rafał Czajkowski, sekretarz w Urzędzie Miasta Radomia. Jednak trzeba pamiętać, że opłaty dla firm oczyszczających miasto stanowią tylko jedną trzecią kosztów związanych z utylizacją śmieci. Resztę stanowią opłata środowiskowa, którą ustala marszałek oraz koszty obsługi systemu.

         Firmy biorące udział w przetargu mają teraz 10 dni na złożenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Kolejne 14 dni ma komisja na sprawdzenie ewentualnych protestów. Organizatorzy przetargu mają jednak nadzieję, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i protestów nie będzie, a 1 lipca do oczyszczania miasta ruszą wybrane teraz firmy, gdyż dotychczasowi odbiorcy pracują do 30 czerwca.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, zostanie też zwiększona częstotliwość  odbioru niektórych odpadów zbieranych selektywnie (frakcja sucha i szkło). W blokach, gdzie są zsypy, odpady będą odbierane trzy razy w tygodniu. Częściej też, zwłaszcza na osiedlach domków jednorodzinnych, będą jeździć śmieciarki i odbierać od mieszkańców odpady wielkogabarytowe, szkło, żużel i popiół. Firmy wykonawcze w międzyczasie mają opracować i przedstawić w urzędzie do akceptacji harmonogramy odbiorcze, jak poinformowała nas Grażyna Krugły, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w radomskim magistracie. Po ustaleniu harmonogramów ze zleceniodawcą, czyli z Urzędem Miasta, wykonawcy będą tylko musieli dostarczyć je do mieszkańców.

Dotychczasowe firmy oczyszczające Radom według Urzędu Miasta dobrze wywiązywały się ze swoich obowiązków, choć jak zawsze znalazły się osoby niezadowolone. Jednakże ogólnie rzecz biorąc, wybrany system jest skuteczny. Trzeba także pamiętać, że do tegorocznego przetargu stanęły te same firmy, które odbierały już śmieci, więc gdyby nie wywiązywały się z prac rzetelnie, urząd na pewno nie przyjąłby ich ofert.

U nas, jak do tej pory, nie było jeszcze strajków śmieciarzy, ale patrząc na przykład włoski, trzeba się cieszyć, że nasze miasta nie wyglądają jak wielkie wysypiska, po których wałęsają się szczury i inne zwierzęta.             

Kamil Sznyrowski 10-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text