Województwo mazowieckie

Nowe dowody osobiste czyli wszyscy jesteśmy w sieci
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 13 marzec 2015-12 marzec 2027
ilustracja

Nowy dokument będzie zawierał dodatkowe zabezpieczenia przed próbami fałszerstwa. Posiadacz starego dowodu nie ma obowiązku jego wymiany, jeśli nie minął jego terminy ważności. Uzyskamy rozwiązania, które w założeniu mają być bezpieczniejsze, skuteczniejsze i w dodatku tańsze dla budżetu państwa. Znaczącym udogodnieniem dla obywateli jest możliwość złożenia wniosku o nowy dowód osobisty w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju, a nie jak praktykowano poprzednio wyłącznie w miejscu zamieszkania. Wprowadzony system zakłada również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, co jest wielkim udogodnieniem dla osób z ograniczoną mobilnością. W przypadku utraty dowodu z powodu zgubienia, bądź też kradzieży możliwe będzie otrzymanie specjalnego zaświadczenia, a następnie nowego dokumentu w każdym samorządzie gminnym, co również jest udogodnieniem dla obywateli.

Baza dowodów czyli  wszystko dzięki internetowi

Wprowadzone zmiany są możliwe do realizacji dzięki utworzeniu elektronicznej bazy dowodów z dostępem dla każdej gminy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest konieczne umieszczanie informacji o miejscu zamieszkania, gdyż urzędy będą mogły je odszukać i zweryfikować w specjalnie zintegrowanym do tych celów systemie. Natomiast, w przypadku wizyty w banku, lub u notariusza wystarczy, że własnoręczny podpis obywatela pod specjalnie przygotowanym oświadczeniem. Tego typu zmiany służyć mają redukcji kosztów i usprawnieniu działania. Nie będzie konieczne wymienianie dowodu np. w przypadku ewentualnej przeprowadzki, a każdego roku o wydanie nowych dokumentów z tego powodu występowało kilkaset tysięcy osób, co wiązało się z olbrzymimi kosztami.

Mniej ale bezpieczniej

W celu ochrony danych, nie zamieszczano na nowych dowodach informacji o kolorze oczu i wzroście posiadacza dokumentu. Znalazła się natomiast informacja dotycząca obywatelstwa. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, nowe zabezpieczenia w tym zakresie mają zdecydowanie poprawić istniejące standardy, zarówno w kwestiwach poczucia bezpieczeństwa samego posiadaczowi dowodu, jak i ochrony przed ewentualnymi fałszerzami, którzy chcieliby wykorzystać znaki państwowe dla celów korupcyjnych. Zastosowane nowe zabezpieczenia to m.in. mikrodruki, tłoczenia czy specjalne farby.

Kiedy wymieniać?

W dobie często zmieniających się przepisów ważną dla obywateli informacją, jest fakt, że nie każdy ma obowiązek wymienić swój dowód osobisty, gdyż konieczność taka zachodzi jedynie w przypadku wygaśnięcia daty ważności poprzedniego dokumentu. W kwestiach wizualnych, format i wymiary nowego dokumentu pozostaną bez zmian, natomiast obowiązująca fotografia będzie taka sama, jak w przypadku paszportów, z zastrzeżeniem, że musi zostać wykonane nie później niż 6 miesięcy od daty wyrabiania nowego dowodu. Nowe dokumenty będą ważne przez okres 10 lat od daty wydania, natomiast wyjątek będą stanowiły dowody osobiste dla dzieci poniżej 5 roku życia, dla których ważność takiego dokumentu wyniesie 5 lat.

 

 

Krzysztof Dziwisz

 

k.dziwisz@mazowszanie.eu 13-3-2015

Tekst Krzysztof Dziwisz

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text