Województwo mazowieckie

Nowe dopłaty, nowy wniosek
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 11 marzec-11 maj 2015
ilustracja

Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny bądź kwalifikowany. W tym roku obowiązuje nowy wzór wniosku.

  Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie informuje  rolników, że w okresie od 15 stycznia 2015r. do 25 czerwca 2015r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dotyczy to materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego zakupionego i wysianego lub zużytego do sadzenia w okresie od 15 lipca 2014r. do 15 czerwca 2015r. Wykorzystanie elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego, jest jednym z podstawowych czynników, gwarantujących zwiększenie ilości i jakości plonów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy odmiany genetycznie modyfikowanej ziemniaka -AMFLORA.

W 2015 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty

  Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty, wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego. Należy jednak pamiętać, że od tego roku zmienił się wzór wniosku.

  Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie, przyznana przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje producentowi rolnemu, w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych), nie może przekroczyć 15 000 euro.

  Kwotę dopłaty ARR wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o jej przyznaniu. Producenci rolni, którzy otrzymali dopłaty, zobowiązani są do przechowywania dokumentacji z tym związanej, przez okres 10 lat od dnia ich przyznania.

 

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 11-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text