Województwo mazowieckie

Narodowy Fundusz Zdrowia – kto może leczyć się bezpłatnie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1-31 maj 2015
ilustracja

Opłacane składki zdrowotne, uprawniają osobę ubezpieczona do bezpłatnej pomocy medycznej w szpitalu, poradni. Ubezpieczenie daje możliwość zakupu leków refundowanych ze zniżką. Narodowy Fundusz Zdrowia posiada dla każdej osoby ubezpieczonej indywidualne konto , Zintegrowany Informator Pacjenta. Dzięki systemowi osoba zainteresowana , może na bieżąco kontrolować koszt odbytych wizyt, badań . O szczegółowe informacje można zapytać w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

Bezpłatne leczenie z tytułu wynagrodzenia

 

Od comiesięcznej pensji , pracodawca ma w swoim obowiązku odprowadzenia składki zdrowotnej. Dzięki niej z bezpłatnej opieki medycznej , mogą skorzystać również dzieci, małżonkowie bez zatrudnienia, rodzice a także dziadkowie, pod warunkiem, że prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe. Dopełnienia możliwości korzystania z bezpłatnego leczenia, wymaga złożenie stosownego oświadczenia u pracodawcy.

 

 

Bezpłatne leczenie z tytułu działalności gospodarczej

 

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, także w obowiązku ma comiesięczne odprowadzanie składki zdrowotnej. Także w tym przypadku , osoba opłacająca składkę, ma możliwość zgłosić najbliższych do ubezpieczenia.

 

Opłacanie składki zdrowotnej , może również dokonywać osoba, nie będąca w stałym zatrudnieniu. Na przykład pracująca dorywczo na umowę o dzieło. Tak jak w poprzednich przypadkach, również w tym , osoba opłacająca składkę zdrowotną ,może zgłosić do ubezpieczenia najbliższe osoby z gospodarstwa domowego nie ponosząc dodatkowych kosztów. Odpowiedni druk należy złożyć w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Z bezpłatnego leczenia również mogą skorzystać osoby nie posiadające stałej pracy , jednak nie wszystkie. Między innymi osoby z bardzo niskim dochodem wraz z pozytywną decyzją burmistrza, prezydenta miasta czy wójta.

 

Aktualnie podczas dokonywania rejestracji czy to w szpitalu czy poradni , bądź w czasie nocnej wizty w porani szpitalnej ,  nie jest wymagane od pacjenta aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Podczas rejestracji potrzebny jest pesel, oraz dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty, paszport. Wszystkie dane , potrzebne do odbycia wizyty , osoba rejestrująca sprawdza w działającym od dłuższego czasu   eWUŚ ( baza zawierająca aktualny stan składek ) .

 

Podczas wizyty warto pamiętać NIP pracodawcy, kiedy stan zdrowia nie pozwala nam  pójście do pracy lekarz wystawi zwolnienie, na którym musi być wpisany NIP pracodawcy.

Jeśli , przy rejestracji nie pamiętamy numeru pesel dziecka, możemy posłużyć się własnym numerem pesel. W przypadku nie pojawienia się danych w systemie eWUŚ pacjent, taką sytuację powinien wyjaśnić, czy pracodawca opłacał systematycznie składki zdrowotne. Można to wyjaśnić w najbliższym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub bezpośrednio w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia , możemy korzystać z wizyt u lekarzy specjalistów, jednak należy pamiętać o niezbędnym skierowaniu , wystawionym od lekarza rodzinnego. 

 

 

Prawa kobiet w ciąży

 

Kobieta będą ca w ciąży , bez względu na aktualne zatrudnienie bądź jego brak zawsze , nawet w przypadku braku opłat składki zdrowotnej MA PRAWO DO BEZPŁATNEGO LECZENIA w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wymagane jest Polskie obywatelstwo i zamieszkanie na terenie Polski.  Kobieta będąca w ciąży , nie posiadająca ubezpieczenia zdrowotnego, przez cały okres trwania ciąży, porodu i połogu objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym , dzięki któremu przysługują jej pełne prawa bezpłatnego leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie chodzi tylko o opiekę ginekologiczno – położniczą czy bezpłatny poród.  W tym czasie każda opieka medyczna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia , przysługuje przyszłej mamie.

 

Dzieci do ukończenia osiemnastego roku życia, również mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, nawet w sytuacji , kiedy rodzice nie opłacają składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do ukończenia dwunastego roku życia dziecko może , bezpłatnie skorzystać z wizyt u ortodonty z leczenia krzywizny zębnej z zastosowaniem ruchomego aparatu .

 

 

Każdy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Każda placówka szpital czy poradnia, ma służyć pacjentowi pomoca i przede wszystkim leczyć chorego. Jeśli , któreś z obowiązków placówki zostały zaniedbane , pacjent ma prawo do złożenia skargi. Skargę taką można złożyć bezpośrednio w oddziale wojewódzkim Funduszu. Jeśli podczas rejestracji odmówiono pacjentowi możliwości z skorzystania z wizyty lekarskiej, bądź  odmówiono zrealizowania zaleconego świadczenia lub zażądano uiszczenia opłaty pacjent pa prawo złożyć skargę w Narodowym Funduszu Zdrowia. Może być ona złożona podczas wizyty w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź wysłana w formie pisemnej.

Aby skarga była rozpatrzona niezbędne jest umieszczenie danych personalnych , osoby składającej zażalenie. W przeciwnym razie skarga nie zostanie rozpatrzona. Dane personalne powinny zawierać : imię i nazwisko, oraz adres osoby składającej skargę.  Odpowiedź na złożone pismo, osoba zainteresowana otrzymuje w przeciągu trzydziestu dni od momentu wpłynięcia pisma do Funduszu.

 

 

Izabela Wieczorkowska 20-5-2015
ikonka jak dojechać

Izabela Wieczorkowska 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text