Województwo mazowieckie

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie trwa
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 11 lipiec-31 sierpień 2015
ilustracja

Od 15 czerwca 2015 roku trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie. Są przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”. Celem projektu jest zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach z sukcesją naturalną.

Beneficjentami pomocy mogą być: osoba fizyczna lub prawna bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw. Warunkiem koniecznym jest posiadanie numeru identyfikacyjnego zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie w ramach tego działania będzie realizowane poprzez udzielanie pomocy w następującej formie:

1. Wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.

2. Premia pielęgnacyjna stanowiąca zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną, poprzez stosowanie repelentów nowo wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat,

3. Premia zalesieniowa stanowiąca zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Wniosek trzeba złożyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe zasady odnaleźć można na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: www.arimr.gov.pl.

Joanna Gruchała - Kominek 11-7-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text