Województwo mazowieckie

Nabór przedszkolaków
ikonka - drukuj drukuj
 • ikonka 20 kwiecień-28 czerwiec 2015
ilustracja

 

Trwa rekrutacja dzieci do siedleckich przedszkoli. Wszyscy chętni rodzice mogą korzystać z elektronicznego systemu, co znacznie ułatwia zapisy dzieci do wybranych placówek. W tym roku czeka 3512 miejsc w 34 przedszkolach publicznych oraz niepublicznych.

System „Nabór – Przedszkola” pozwala poznać ofertę wszystkich przedszkoli w mieście w jednym miejscu oraz dokonać większości czynności rekrutacyjnych, m.in. wygenerować podanie, które po wydrukowaniu należy złożyć w przedszkolu. Kompleksową obsługą rodziców zajmuje się przedszkole, które zostało wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji, czyli jest  tzw. jednostką pierwszego wyboru. Tam rodzice powinni się zwracać ze wszelkimi pytaniami oraz problemami.

Wdrożone oprogramowanie wspierające nabór dzieci bądź uczniów porządkuje proces rekrutacji, któremu często towarzyszą ogromne emocje rodziców oraz problemy natury organizacyjnej i formalnej. Jasne reguły, automatyzacja procedur, sprawny przepływ informacji, eliminacja blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata to niewątpliwe atuty rekrutacji przez internet. Elektroniczny system zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa. W tegorocznej elektronicznej rekrutacji mogą wziąć udział, oprócz trzylatków, także dzieci czteroletnie i pięcioletnie.

– Według stanu na 15 lutego br. w mieście mieszka według roku urodzenia 967 dzieci z rocznika 2010, 946 dzieci z rocznika 2011 i 903 dzieci z rocznika 2012. Oznacza to, że liczba miejsc we wszystkich placówkach jest większa niż liczba dzieci. Tych jest bowiem 2816 – powiedział Sławomir Kurpiewski – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

Zgodnie ze zmianą przepisów prawa, wszystkie dzieci czteroletnie od 1 września 2015 r. mają prawo być objęte opieką przedszkolną. Oznacza to, że w przypadku braku miejsca w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, Miasto Siedlce wykupi brakujące miejsca dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu ofert. Najbardziej znaczącą zmianą w tym zakresie jest wprowadzenie ustawowego ograniczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach. Oprócz bezpłatnych pięciu godzin, w których placówka przedszkolna ma realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego, pozostałe godziny pobytu dziecka nie mogą być droższe niż złotówka za każdą godzinę.

Dziecko, które otrzymało odroczenie obowiązku szkolnego i powtarza roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w tej samej placówce, nie bierze udziału w rekrutacji. Rodzic zobowiązany jest jedynie do złożenia karty kontynuacji. W sytuacji braku możliwości kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zostanie zagwarantowana możliwość kontynuacji nauki, we wskazanym przez dyrektora przedszkolu publicznym. Rodzic dziecka, który zamierza lub stara się o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, musi przekazać tę informację dyrektorowi szkoły obwodowej.

Kryteria rekrutacji

Kryteria główne opisane w ustawie o systemie oświaty:

 • wielodzietność rodziny dziecka;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Kryteria dodatkowe określone uchwałą Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce:

 • 4 pkt. dla dzieci, które posiadają rodzeństwo uczęszczające w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola wskazanego przez rodzica lub opiekuna prawnego jako pierwsze w procesie rekrutacji;
 • 2 pkt. dla dzieci, których rodzice studiują lub uczą się w systemie dziennym;
 • 1 pkt. dla dzieci, których oboje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą.

Oto kalendarz tegorocznego naboru:

Do 23 kwietnia br. przyjmowane są wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz możliwe jest wprowadzanie wniosków przez elektroniczny system rekrutacyjny.

28 kwietnia br. o godz. 11.00 nastąpi publikacja listy zakwalifikowanych. Listy zakwalifikowanych dzieci będą wywieszane w przedszkolach lub szkołach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole lub szkołę uzyskają o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako jednostka pierwszego wyboru.

W terminie 28 kwietnia – 7 maja br. przedszkola będą wprowadzać potwierdzenia woli rodziców.

11 maja br. o godz. 11.00 nastąpi ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc. Jest to data, od kiedy rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a później odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola lub szkoły.

Więcej informacji dot. rekrutacji na stronie: www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl

 AgaP

a.plaskota@mazowszanie.eu 19-4-2015

Foto: www.pixabay.com

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text