Województwo mazowieckie

NOWOCZESNE ROLNICTWO Pasza najważniejsza? Niekoniecznie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 19 luty 2015-21 luty 2016
ilustracja

Produkcja bydła w kraju dostarcza surowca w postaci mleka i mięsa dla przemysłu spożywczego nie tylko w naszym kraju.Trzeba pamiętać też, że nawet najlepiej żywiona krowa będzie miała problemy ze zdrowiem i wydajnością, jeśli będzie utrzymywana w złych warunkach środowiskowych.

Jednym z bardzo ważnych elementów decydującym o efektach wzrostu wydajności w żywieniu bydła jest pobieranie suchej masy. Na zmniejszenie pobierania suchej masy przez zwierzęta mają wpływ różnego rodzaju czynniki nie tylko zwierzęce ale i również środowiskowe. Do czynników zwierzęcych możemy zaliczyć okres fizjologiczny w jakim akurat zwierzę się znajduje czy status metaboliczny. Czynniki środowiskowe to komfort zwierzęcia, system zadawania pasz(np. TMR, PMR), interakcje między zwierzętami, stres cieplarniany.

Ile razy zadawać paszę?

Każde zadawanie paszy to dla rolnika hodowcy, wydatek, należy więc zachować pewien umiar. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że liczy się przede wszystkim sposób pobierania paszy przez nasze zwierzęta. Zbyt częste karmienie może spowodować występowanie w stadzie kwasicy. Dlatego lepiej jest zadawać paszę częściej, żeby mniej jadły na jeden odpas. W efekcie pH panujące w żwaczu jest bardziej stabilne a ryzyko wystąpienia kwasicy jest raczej znikome.

 

Kłopoty z sortowaniem TMR

            Krowy wykazują tendencję do przebierania pokarmu. Wyszukują w ten sposób smaczniejsze dla siebie pasze. Jednak ze względu na niekorzystne następstwa, należy ograniczyć to zjawisko do maksymalnego minimum. Kilkakrotne zadawanie paszy sprawia, że bydło mniej sortuje. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, że po 3 i 6 godzinach na stole paszowym zostaje coraz więcej grubszych frakcji (niedojadów). Sortowanie TMR powoduje większe pobieranie skrobi i węglowodanów co może doprowadzić do kwasicy oraz do zmniejszenia poziomu tłuszczu w mleku, a co się z tym bezpośrednio wiąże cena za produkt jest niższa.

Stół paszowy

            Bardzo ważną rolę w żywieniu odgrywa dostęp do stołu paszowego. Wymiary stołu powinny być dostosowane do liczebności stada. Tak jak w każdym stadzie można spotkać sztuki dominujące, który nie pozwalają innym osobnikom na swobodne podchodzenie do stołu paszowego, mimo że jego wymiary są prawidłowe i dostosowane do ilości sztuk w stadzie. W naszych warunkach, krowy mają za mało miejsca przy stole. Często wynika to ze zbyt dobrej koniunktury na mleko. Im lepsza (wyższa) cena, tym chętniej hodowcy powiększają swoje stada, nie zwracając uwagi na ograniczenia spowodowane wielkością obory.

Wysoko wydajne krowy muszą jeść świeżą paszę około 12 razy dziennie. Pasza powinna być dostępna zawsze gdy krowa ma na nią ochotę. Należy zapewnić swoim zwierzętom wygodną pozycję przy żłobie i poidłach a ilość spożywanej paszy na pewno wzrośnie. Właściwa odległość pomiędzy krową a stołem paszowym w połączeniu z drabiną paszową może znacząco polepszyć komfort. Niezmiernie ważna jest również właściwa wysokość stołu paszowego oraz jego szerokość. Przy stole nie podzielonym na stanowiska bydło spędza znacznie więcej czasu na jedzeniu, ale częściej zmieniają miejsce zwłaszcza te sztuki, które mają słabszą pozycję w stadzie.

Odpoczynek bardzo ważna sprawa

            Każda krowa przeżuwa najczęściej leżąc. Jeżeli zaobserwujemy w swojej oborze stojące przeżuwające sztuki, może to być dla nas znak, że może występować problem z legowiskami, ale może to być także oznaka zbyt dużej ilości grup żywieniowych i krowy nie mają dostatecznego miejsca do przeżuwania. Musimy sobie zdać sprawę im krowa więcej leży i odpoczywa, tym więcej produkuje mleka.

We wzorcowym stadzie ponad 40% pogłowia powinno przeżuwać bez względu na porę dnia.

            PAMIĘTAJMY: Żywienie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność bydła nie tylko mlecznego. Wszelkie błędy popełnione w tym zakresie niemalże natychmiast uwidaczniają się w spadku produkcji, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia stada.

                                                                     MARIUSZ SKORUPKA

 

Marek Łuszczyna 19-2-2015

                

Kontakt z autorem : m.skorupka@mazowszanie.eu

Fot. altagenetics.com

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text