Województwo mazowieckie

Muzeum dziejów Jagiellonki
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 kwiecień 2015-31 lipiec 2016
ilustracja

Niewiele szkół w Polsce, a tym bardziej na Mazowszu może pochwalić się swoim własnym muzeum. Już niebawem do tego elitarnego grona dołączy Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Płocku. Pomieszczenia starych szatni zamienione zostaną na sale wystawiennicze „Muzeum Historii Szkoły”. Pokaże ono historię płockiej „Jagiellonki” na tle historii miasta Płocka.

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku, należące obecnie do Zespołu Szkół nr 6, to szkoła z ponad 100-letnią historią i tradycją. Od początku swojego istnienia liceum nazywane przez mieszkańców Płocka „Jagiellonką”, pełniło rolę ważnego ośrodka kulturotwórczego, a jego historia odzwierciedla przemiany i dążenia społeczne, kulturalne i polityczne, jakim podlegało społeczeństwo Płocka w kolejnych dziesięcioleciach XX w. I właśnie tą zależność chcą pokazać uczniom, mieszkańcom Płocka i turystom twórcy muzeum.

Bogate zbiory szkoły do tej pory nie były odpowiednio wyeksponowane. To wszystko ma się zmienić. Niewykorzystywane już pomieszczenia starej szatni przejdą gruntowny remont i aranżację na sale wystawiennicze. Projekt zakłada także zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu do pomieszczeń muzealnych. Utworzona zostanie tam wystawa stała, która będzie prezentowała trzy moduły tematyczne: historię miasta Płocka w latach powoływania i funkcjonowania szkoły, historię szkoły oraz salę pamięci „Jagiellończyków”. Wszystko przedstawione zostanie zarówno w formie tradycyjnej, jak i multimedialnej.

Główną myślą przewodnią ekspozycji w liceum ma być staranne przekazywanie wiedzy o zmieniających się systemach politycznych na przestrzeni stuletniej historii szkoły, a także ich wpływu na losy środowiska lokalnego oraz przemiany w systemie oświaty polskiej. Zobaczyć będzie można eksponaty prezentujące osiem ważnych okresów w historii szkoły, Polski i miasta Płocka – schyłek okresu rozbiorów (przełom XIX/XX w.); okres od powstania szkoły do odzyskania niepodległości (1905-1918); okres walk o granice państwa polskiego; II Rzeczpospolitą Polską; okres okupacji niemieckiej; Polskę Rzeczpospolitą Ludową; okres „Solidarności” oraz III Rzeczpospolitą Polską (wydarzenia takie jak wstąpienie do NATO i UE, lata od 1989r.).

Projekt Miasta Płock będzie realizowany w partnerstwie z Płocką Organizacją Turystyczną oraz „Stowarzyszeniem Jagiellończyków”. Inwestycja o wartości ponad 687 tys. zł otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości przeszło 584 tys. zł. W sobotę umowę na wsparcie unijne projektu podpisali w Płocku marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

AniKa

a.groszyk@mazowszanie.eu 20-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text