Województwo mazowieckie

Miliardy euro dla Mazowsza
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 11 marzec 2015-31 grudzień 2020
ilustracja

Innowacyjność, przedsiębiorczość, przepływ wiedzy z badań do biznesu to główne cele dotacji unijnych z najnowszego regionalnego programu operacyjnego Mazowsza. Do wykorzystania będzie ponad 2 mld euro. Nowy program  będzie też ogromnym wsparciem dla działań społecznych.

W lutym rząd RP wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej i samorządów województw oficjalnie rozpoczęli tzw. kolejną perspektywę finansową. Wcześniej komisja zatwierdziła regionalny program operacyjny Mazowsza (RPO WM) na lata 2014-2020. – Negocjacje z Komisją Europejską były naprawdę niełatwe. Mamy status regionu lepiej rozwiniętego, ale na Mazowszu bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia – zarówno w kwestii transportu, jak i np. sieci wodno-kanalizacyjnych – przedstawia kulisy powstawania programu marszałek Adam Struzik. – Dlatego poza 2,1 mld euro w ramach RPO WM beneficjenci z naszego regionu będą mieli jeszcze do wykorzystania ok. 1,7 mld euro w programach z poziomu krajowego – takich jak np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Kolejnym źródłem nieocenionego wsparcia będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – wylicza marszałek. 

Zmiana realiów
Absolutną nowością i unikatem w skali kraju jest status województwa mazowieckiego. Ze względu m.in. na rosnące PKB Mazowsze jest traktowane jako region lepiej rozwinięty. Efekt? Nieco inne priorytety i zasady. Z założenia takie regiony mają wspierać swój dalszy rozwój gospodarczy, inwestując w nowe technologie, innowacyjne produkty i sposoby zarządzania, a także w stymulowanie przedsiębiorczości w regionie.

W przypadku Mazowsza, które jest swoistym skupiskiem ośrodków naukowych, jeszcze bardziej oczekuje się, że wyniki prowadzonych tu badań znajdą realne zastosowanie w biznesie. 

I budynki, i szkolenia
Zmianą, która dotyczy wszystkich województw, jest połączenie w jednym programie tzw. projektów twardych i projektów miękkich. Na to, co przez ostatnie lata było dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), będzie można teraz uzyskać wsparcie w ramach nowego RPO WM.

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Poza tym województwa muszą w latach 2014-2020 uwzględnić stworzenie przez Komisję Europejską nowego mechanizmu – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W większości przypadków główne miasto wojewódzkie wraz z  najbliższym obszarem wokół (tzw. obszarem funkcjonalnym) korzystać będzie z pieniędzy specjalnie wyznaczonych na rozwój tego terenu. Na Mazowszu będzie to 165 mln euro. Chodzi o to, by na inwestycje patrzeć szerzej, kompleksowo, z perspektywy rozwiązania jakiegoś problemu. Samorządy Warszawy i okolicznych gmin oraz powiatów musiały stworzyć strategię ZIT. Właściwa diagnoza i wspólne działania pozwolą im potem efektywnie wykorzystać wydzielone z RPO pieniądze. 

Większy wkład własny
Odczuwalne dla beneficjentów będą zmiany w wysokości dotacji. Dotychczas maksymalnie można było uzyskać 85 proc. na swoje projekty. Teraz najwyższym wsparciem będzie 80 proc. Ważne będzie dokładne określenie wskaźników, bo korzystający z dotacji będą potem z nich rozliczani. 

Gdzie szukać informacji
Obecnie w urzędzie marszałkowskim trwają prace nad uszczegółowieniem RPO WM. Pozwoli to uruchomić nabory w wyznaczonych działaniach. Pierwsze konkursy powinny ruszyć w drugiej połowie roku. 

Wdrażaniem programu zajmować się będą – jak dotychczas – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy. Dodatkowo częścią dotyczącą ZIT zajmie się Porozumienie Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Już ruszyły mobilne punkty informacyjne obsługiwane przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Spotkania organizowane są w miastach powiatowych całego województwa. Można podczas nich zapoznać się dokładniej z nowym programem. W kolejnych etapach wdrażania RPO będzie można liczyć na szczegółowe wsparcie przy staraniu się o dotację w konkretnej dziedzinie. W punktach będzie można przedstawić pomysł i dowiedzieć się, w ramach którego priorytetu i działania zabiegać o wsparcie oraz jakie są kryteria i procedury przyznawania dotacji. Beneficjenci, którzy otrzymają dotację będą mogli w MJWPU poznać m.in. zasady dokumentowania realizowanych przedsięwzięć. 

(mech)

j.nalewajk@mazowszanie.eu 11-3-2015

Na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (http://www.rpo.mazovia.pl/).

Grafika ze strony: http://www.mazovia.pl/

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text