Województwo mazowieckie

Mikroprzedsiębiorca roku
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 14 marzec-20 kwiecień 2015
ilustracja

W Polsce mikroprzedsiębiorstwa stanowią ponad 95 proc. wszystkich zarejestrowanych firm*. Z nazwy są niewielkie, ale ich rola w gospodarce jest nieoceniona. To właśnie z myślą o tych najmniejszych – zatrudniających rocznie do 10 pracowników – powstał konkurs Fundacji Kronenberga. Do wygrania jest 40 tys. zł.

Wszystkie chcące się rozwijać firmy, które zatrudniają mniej niż 10 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro, mogą ubiegać się o granty Fundacji Kronenberga (będącej częścią banku Citi Handlowy). Fundacja co roku organizuje konkurs, w którym promuje tzw. dobre praktyki, czyli firmy odnoszące sukces, ale w swojej działalności uwzględniające specyfikę lokalnej społeczności. 

Mikroprzedsiębiorcy oceniani będą pod kątem pomysłu na ich działalność i ewolucję, sposobów przezwyciężenia kryzysów przy tworzeniu i rozwoju firmy, a także nowatorstwa w stosunku do podobnych przedsięwzięć. Poza tym pod uwagę będzie brane, w jaki sposób firma promuje i dystrybuuje swój kluczowy produkt. Fundacja Kronenberga przywiązuje dużą wagę do idei zwanej społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Dlatego działalność mikroprzedsiębiorców będzie oceniana również z uwzględnieniem jej wpływu na rodzinę, lokalną społeczność oraz na przynależność do organizacji.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 20 kwietnia 2015 r. wypełnić formularz na stronie fundacji (przyjmowane jedynie on-line). Zgłoszenia może dokonać sam mikroprzedsiębiorca lub instytucja wspierająca mikroprzedsiębiorczość (wymagana jest wówczas zgoda zgłaszanego). 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r., PROGRES – dla tych, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 r. i SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 r. Organizatorzy konkursu dodatkowo spośród firm zgłaszających się do konkursu nagrodzą również jedną w kategorii MŁODY BIZNES – stworzonej dla mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 r.

Poza tym konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do następnego etapu przejdzie maksymalnie 25 mikroprzedsiębiorców. Ich dalszy udział będzie zależał od udzielenia pisemnych odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące prowadzonej
działalności. 

Nagrodą główną będzie 40 tys. zł i tytuł Mikroprzedsiębiorcy 2015 r. Firma, która ją otrzyma, będzie zobowiązana przeznaczyć pieniądze na pakiet promocyjny mikroprzedsiębiorstwa (reklamę w mediach, materiały promocyjne). Poza tym zostaną przyznane cztery wyróżnienia – po jednym w każdej ze wspomnianych kategorii – każde w wysokości 10 tys. zł. Te pieniądze mają być wsparciem na szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa lub działania promocyjne.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości finałowej w czerwcu 2015 r. 

* Dane dotyczące liczby mikroprzedsiębiorstw na bazie REGON z 2012 r. za: Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 sporządzonym przez Pekao SA.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 16-3-2015

Na podstawie: www.kronenberg.org.pl

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text