Województwo mazowieckie

Mieszkańcu! Możesz wpłynąć na Płock
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 24 marzec-30 kwiecień 2015
ilustracja

Chcesz mieć wpływ na Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka. Wystarczy wziąć udział w zorganizowanych spotkaniach konsultacyjnych. Pierwsze już 27 marca 2015 roku w lokalu Towarzystwa Naukowego Płockiego przy Placu Narutowicza.

Spotkania zostały zaplanowane po to, aby każdy mieszkaniec miał możliwość zaprezentowania, jakie ma pomysły i potrzeby związane z miastem.

Na spotkaniu zostanie omówiony Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka, a także raport z badania sondażowego „Rewitalizacja w Płocku”. Uczestnicy zapoznają się również z pojęciem rewitalizacji w świetle RPO WM na lata 2014-2020 oraz pracami legislacyjnymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji.

W spotkaniu może wziąć udział każdy zainteresowany procesem rewitalizacji Płocka. Niestety liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o dokonywanie zgłoszeń do środy 25 marca. Zgłosić się można osobiście w Urzędzie Miasta Płocka, w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pod numerem telefonu 24 367 14 53 bądź elektronicznie na adres rewitalizacja@plock.eu.

Organizatorem cyklu spotkań jest Urząd Miasta Płocka. Program spotkania znajduje się na stronie www.plock.eu.

Lokalny Program Rewitalizacji to program służący rewitalizacji miejsc zdegradowanych. Jest on realizowany przez samorząd terytorialny w celu uzyskania środkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty poprawiające zdegradowane miejsca w mieście. Rewitalizacja to szereg prac urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację,które korzystnie wpływają na społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne przemiany zaniedbanej części miasta. Pierwsze działania rewitalizacyjne w Płocku miały miejsce jeszcze przed przyjęciem Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Więcej informacji na stronie www.plock.eu.

Joanna Gruchała - Kominek 24-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text