Województwo mazowieckie

Miasto warto studiować
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 lipiec-31 grudzień 2015
ilustracja

Mieszkańcy miast chętnie wypowiadają się na temat miejscowości, w której mieszkają. Pojawia się coraz więcej głosów na temat potrzeb mieszkańców – tych młodszych i starszych, zmotoryzowanych i pieszych. Przestrzeń ma znaczenie. Dla tych, którzy chcą ją świadomie współtworzyć, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej uruchomił studia podyplomowe Miasta i metropolie. Studia miejskie.

Miasta zmieniają się w zaskakującym tempie. Przebudowują, rozbudowują i modernizują jednocześnie. Inwestycje prowadzą samorządy, ale i firmy. Zakres tych zmian wyznaczają plany zagospodarowania przestrzennego, ale i one ulegają modyfikacjom. Tym dynamicznym zmianom coraz bardziej towarzyszy głos mieszkańców, którzy potrafią określać swoje potrzeby lub mówić o tym, co ich zdaniem niszczy okolicę. W końcu przeobrażenia miast to efekt historycznych wydarzeń i nieustającej kulturowej działalności człowieka. Powstają różne ruchy obywatelskie – inicjujące jakieś inwestycje lub broniące danej przestrzeni przed zmianami. Nie dziwi więc, że zagadnienia dotyczące przestrzeni miejskiej stały się tematem studiów.

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (IBPP) od lat zajmuje się szeroko pojmowaną przestrzenią miejską. Badaniami zajmują się m.in. socjologowie, psychologowie, antropologowie, kulturoznawcy, architekci, urbaniści, prawnicy, geografowie, ekonomiści, specjaliści od komunikacji, ale do współpracy zapraszani są również urzędnicy miejscy i przedstawiciele lokalnego samorządu oraz artyści tworzący sztukę w przestrzeni publicznej.

Ponieważ Instytut powstał jako międzyuczelniana jednostka badawcza – powołana przez rektorów Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – w jego kręgu zainteresowań pozostaje nie tylko dosłowny wymiar przestrzeni miasta, ale też jej aspekt symboliczny. Jako przestrzeń publiczna traktowane są place miejskie, parki czy ikoniczne obiekty, a jednocześnie przestrzeń komunikacji społecznej, mediów, dyskursu miejskiego, władzy, sztuki.

W czasach, gdy miasta zmieniają się dynamicznie, pojawia się wiele wyzwań – dla samorządów oraz dla współczesnej nauki. W 2014 r. ludzie związani z Instytutem stworzyli Kodeks postępowania w i wobec przestrzeni publicznej. W ubiegłych latach (2013/2014 i 2014/2015) Instytut prowadził studia podyplomowe „Miasta i metropolie. Jak działać w przestrzeni publicznej”. Temat jednak nadal wymaga zgłębiania. Jest żywy jak procesy zachodzące w miastach. Stąd idea zmodyfikowanych studiów Miasta i metropolie. Studia miejskie. Chodzi przecież o wspólnie tworzoną jakość życia w mieście.

Dwusemestralne studia, odbywające się jedynie w weekendy mają przybliżać naturę procesów zachodzących w mieście. W końcu to przestrzeń, w której przenikają się interesy mieszkańców, władz miasta, deweloperów, urbanistów i architektów, turystów oraz artystów. Pozwolą zastanowić się, a może znaleźć odpowiedź na pytania o to, jaka jest polska przestrzeń miejska, kto kreuje życie w mieście, do kogo tak naprawdę należy miasto, a także kto ponosi odpowiedzialność za przestrzeń publiczną.

Studia są więc adresowane do tych osób, które chcą świadomie brać czynny udział w tworzeniu lepszego, funkcjonalnego miasta i warunków życia w nim. Pozwolą też im podnieść naukowe kompetencje w tym zakresie. To nie tylko zdobywanie wiedzy o formalnych aspektach tworzenia przestrzeni miejskiej, to również okazja do nabrania umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów społecznych powstających przy tworzeniu i użytkowaniu przestrzeni publicznej. Studia staną się też z pewnością początkiem współpracy różnych środowisk z organizacjami i instytucjami, które zarządzają przestrzenią miasta i tworzą ją.

Kadrę stanowią eksperci i praktycy w tej tematyce, polscy naukowcy z dziedzin wchodzących w skład programu studiów: kulturoznawcy, socjologowie, architekci, urbaniści, historycy sztuki, prawnicy, artyści, animatorzy kultury, menadżerowie itd. Wśród nich m.in. antropolodzy kultury prof. Wojciech Burszta i prof. Mariusz Czubaj, dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej – prof. Mirosław Duchowski (artysta, projektant i kulturoznawca, współautor projektu rewitalizacji Dworca Wschodniego w Warszawie), prof. Sławomir Gzell (twórca i szef Zakładu Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Politechnice Warszawskiej, członek Komitetu Architektury i Urbanistyki) oraz wiele innych znawców tematu.

Rekrutacja

O przyjęcie na niestacjonarne studia podyplomowe może ubiegać się każdy, kto co najmniej uzyskał tytuł licencjata. Rekrutacja trwa do 15 lipca 2015 r. Studia są płatne – ich koszt za dwa semestry wynosi 5 500 zł.

W ramach rekrutacji trzeba złożyć niezbędne dokumenty, czyli wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny (wzór dostępny na stronie: http://www.ibpp.pl/studia_podyplomowe___dokumenty-studia_dokumenty-pl.html), dyplom ukończenia studiów (co najmniej I stopnia) lub jego odpis, kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców innego dokumentu tożsamości, dwie małe koperty listowe z czytelnym adresem kandydata (bez znaczków!), trzy fotografie o wymiarze 35 mm x 45 mm oraz potwierdzenie wniesionej opłaty kwalifikacyjnej, która wynosi 100 zł. Opłatę należy dokonać na konto bankowe: 33 1240 5918 1111 0010 3839 1315, a w tytule przelewu wpisać „Studia Podyplomowe MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE”.

Dokumenty można dostarczać osobiście lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Malarstwa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek D (z dopiskiem: „studia podyplomowe”). W przypadku składania ich osobiście można to robić od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

Przyjęcie kandydatów na studia odbywa się na podstawie deklaracji potwierdzonej wniesieniem opłaty kwalifikacyjnej i dostarczeniem wymaganych dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Instytutu: www.ibpp.pl/  oraz drogą mailową: kontakt@ibpp.pl lub telefonicznie: 516 015 629 i 603 086 463.

Partnerem Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w organizacji i promocji studiów podyplomowych „Miasta i metropolie. Studia miejskie” jest Narodowe Centrum Kultury.

IBPP istniał wcześniej (lata 2009-2010) przy ASP i Instytucie Kultury i Komunikowania SWPS istniał Ośrodek Badań Przestrzeni Publicznej. Działalność Instytutu jest dotowana przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 30-6-2015

Na podstawie: http://www.ibpp.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text