Województwo mazowieckie

Miasto Gostynin atrakcyjne turystycznie i historycznie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 10-11 październik 2014
ilustracja

Miasto położone jest przy drodze krajowej nr 60, która łączy Kutno z Płockiem. Posiada dogodne połączenia drogowe oraz kolejowe z tymi miastami. Bliskie sąsiedztwo Warszawy sprawia, ze miasto jest często odwiedzane przez wczasowiczów i turystów, którzy przybywają tu w poszukiwaniu spokoju i niepowtarzalnych walorów krajobrazowych.

Gostynin leży na Pojezierzu Gostynińskim. Jest to region niezwykle interesujący pod względem przyrodniczym, historycznym i geograficznym. Cały prawie obszar pojezierza pokryty jest pięknymi lasami, w przeważającej części sosnowymi i mieszanymi. Na terenach podmokłych natomiast występują olsy i łęgi. Występują tu również bardzo rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Gostynin leży wzdłuż rzeki Skrwy lewej. Otoczony pięknymi lasami Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz trzema rezerwatami przyrody: Dybanką, Osetnicą i Drzewcami, jest miejscem szczególnym, przyciągającym osoby pragnące wypoczynku na łonie przyrody.

Niewątpliwą ozdobą Pojezierza Gostynińskiego są liczne jeziora polodowcowe. Można tu także podziwiać piękno unikalnych w skali kraju rezerwatów przyrody.

Pierwotny gród gostyniński założony został w XII wieku przez Konrada Mazowieckiego- księcia znanego z tego, że sprowadził do Polski Krzyżaków. Ów gród został założony na tzw. Łysej Górze, nieopodal jeziora Kocioł. Obecnie teren ten zajmowany jest przez rzymskokatolicki cmentarz grzebalny.

Dynamiczny rozwój grodu przypadł na lata panowania na Mazowszu książąt z rodu Piastów: Siemowita III i Siemowita IV. To za czasów panowania tego ostatniego, w roku 1382 Gostynin uzyskał prawa miejskie. W końcu XV wieku rozpoczął się pomyślny okres rozwoju miasta, który trwał przez cały XVI wiek. W drugiej połowie XV wieku, w latach 1462 – 1478 Gostynin był stolicą istniejącego wówczas województwa gostynińskiego, co niewątpliwe świadczy o randze tego miasta i regionu dla ówczesnej Rzeczpospolitej.

Ziemia gostynińska była w okresie Rzeczpospolitej Szlacheckiej znaczącym miejscem w dziedzinie polityki. Odbywały się tu sejmiki poselskie, sejmiki deputackie, sejmiki elekcyjne, gospodarcze, a także sejmik partykularny. O randze Ziemi Gostynińskiej świadczą szczególnie obywające się tu sejmiki elekcyjne.

W roku 1793 miasto zostało zajęte przez wojska pruskie. Wkrótce, bo już w roku 1809, Gostynin poniósł znaczne straty wskutek ogromnego pożaru. W tym okresie dawna świetność Gostynina była już przeszłością.

Sytuacja ekonomiczna miasta ustabilizowała się na powrót dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy nastąpił rozwój szkolnictwa i kultury w Gostyninie. Na początku XX wieku otwarta została w mieście pierwsza szkoła średnia.

Przyrodniczo- krajobrazowe walory Gostynina, a także możliwości wykorzystania jego terenów dla celów turystycznych sprowokowały działania w dziedzinie ekologii. Miasto zrealizowało wiele inwestycji z tego zakresu, w postaci oczyszczalni ścieków, ścieżek rowerowych itp. Inwestycje te zostały zauważone, a miasto zostało laureatem wielu nagród, np.; trzykrotnie otrzymywało nagrodę w konkursie pod hasłem „Gmina przyjazna środowisku”, nagrodę ogólnopolskiego konkursu „ Nasza Gmina w Europie” oraz najbardziej prestiżowy, przyznawany na wieczność, tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Wszystkie te wyróżnienia i nagrody przyczyniły się do powstania trwałego imag’u Gostynina, jako miasta przyjaznego środowisku i ekologicznego, co nie pozostaje bez wpływu na jego rozwój turystyczny.

Na arenie międzynarodowej Gostynin współpracuje na zasadach partnerstwa z niemieckim Langenfeld oraz francuskim Senlis. Współpraca ta oraz podpisane umowy przyniosły efekty w postaci kontaktów we wszystkich dziadzinach życia Gostynina.

Miasto stwarza dogodne warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportu, bowiem na jego terenie zlokalizowane są:

•       stadion miejski z trawiastym boiskiem głównym oraz zadaszoną trybuną z 700 miejscami siedzącymi i boiskiem treningowym,

•       nowoczesna hala sportowa o wymiarach 45m x 35m z widownią przeznaczoną dla 500 osób, która jest doskonałym miejscem dla organizacji ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprez sportowych,

•       Pływalnia Miejska z dwoma basenami: sportowym i rekreacyjnym, podwodnymi gejzerami i biczami wodnymi,

•       Skate Park, znajdujący się w pobliżu Pływalni miejskiej,

•       hala sportowa z urządzeniami niezbędnymi do jazdy na rolkach
i deskorolkach.

Gostynin jest jednym z najbardziej aktywnych mecenasów ekologii w regionie. W mieście zlokalizowana jest 61 kilometrowa siec kanalizacyjna, która odprowadza ścieki do biologiczno – mechanicznej oczyszczalni. Znajduje się tu także nowoczesne wysypisko odpadów. Systematycznie likwidowane są kotłownie węglowe w obiektach komunalnych i zastępowane kotłami gazowymi. Wielkim atutem miasta jest odnawialne źródło energii w postaci kolektorów słonecznych.

Strategia rozwoju miasta ukierunkowana jest na działania związane z rozwojem turystyki oraz ochroną środowiska naturalnego. Do najważniejszych zadań miasta należy:

•       realizacja inwestycji, które zapewnią rozwój turystyki,

•       działania zmierzające do wykorzystywania zasobów energii geotermalnej,

•       stworzenie kompleksu wodno- rekreacyjnego w postaci basenów termalnych,

•       realizacja programów aktywizacji gospodarczej Gostynina,
dla stworzenia warunków jak najlepszego rozwoju miasta.

W Gostyninie znajduje się wiele wartych obejrzenia zabytków, wśród nich: zamek oraz wzgórze zamkowe z XIX wieczną oraz późniejszą zabudową zboru ewangelickiego, a także oryginalna górna część wieży zamkowej z XIV wieku. Ozdobą miasta jest klasycystyczny ratusz pochodzący z XIX wieku zwieńczony wieża zegarową z ażurową latarnią.

Zbigniew Chmielecki 10-10-2014
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text