Województwo mazowieckie

Mazowsze siłą napędową polskiego PKB?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 23 luty 2015-23 luty 2016
ilustracja

Najnowszy raport GUS wykazał duży potencjał gospodarczy Mazowsza. Wynika z niego jednoznacznie, iż Mazowsze jest liderem PKB w skali ogólnokrajowej. Prawie 22 proc. PKB generują mazowieckie firmy, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca Mazowsza daje produkt krajowy brutto 159,1 proc. średniej krajowej.

Na wstępie


 Z końcem stycznia 2015 roku GUS opublikował raport o stanie gospodarczym poszczególnych województw Polski. Co prawda, wyniki podsumowania dotyczą danych za rok 2013, jednak dopiero teraz możliwe było ich całościowe zestawienie, bowiem tak czasochłonna była analiza danych ze wszystkich regionów. Jednocześnie GUS zaznaczył, iż są to wstępne wyniki, gdyż te ostateczne poznamy w październiku br.

Mazowsze górą

Raport GUS nakreśla sytuację ekonomiczną poszczególnych województw oraz ich dynamikę rozwoju. I tak – w statystykach przoduje Mazowsze, które wypracowuje 21,9 proc. krajowego PKB (co daje 364,5 mld zł), pozostawiając daleko w tyle pozostałe województwa. W regionie mazowieckim produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 159,1 proc. średniej krajowej czyli 68,6 tys. zł na osobę. Dla porównania PKB generowane w innych województwach wynosi: 12,5 proc. w śląskim; 9,7 proc. w wielkopolskim; 8,5 proc. w dolnośląskim; 7,7 proc. w małopolskim; 6,1 proc. w łódzkim; natomiast najmniejszy udział w krajowym PKB miały opolskie 2,1 proc; lubuskie 2,2 proc.; podlaskie 2,3 proc.; świętokrzyskie 2,4 proc. czy warmińsko-mazurskie 2,7 proc. Ponadto aż 12 województw wykazuje PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca niższe od średniej krajowej (43,168 tys. zł). Warto zaznaczyć, że również w tych regionach, które mają zbliżone do Mazowsza tempo rozwoju, wzrost PKB liczony na osobę jest niższy i niewiele wykracza poza średnią krajową. Tak właśnie jest
w województwie dolnośląskim (48,402 tys. zł), wielkopolskim (46,626 tys. zł) czy śląskim (44,960 tys. zł). Generalnie we wszystkich województwach zanotowano wzrost PKB w porównaniu z rokiem poprzedzającym, przy czym największy wzrost miał miejsce w Wielkopolsce (4,8 proc.), natomiast najmniejszy na Śląsku (1 proc). Wyjątkiem tu jest Świętokrzyskie, gdzie odnotowano spadek PKB o 0,2 proc.

 Jak zaznaczył marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik:

Dane GUS pokazujące potencjał Mazowsza oraz siłę działających na terenie województwa firm są konkretnym argumentem w naszej walce o zmianę ustawy o „janosikowym”. Firmy, które wypracowują blisko 22 proc. polskiego PKB i płacą podatki na Mazowszu, mają prawo oczekiwać, że ich pieniądze tu zostaną i będą pracować na rozwój regionu. Tymczasem te środki są przekazywane do innych województw. Czas to zmienić.

Miarą bezrobocia

 Inni jednak zwracają uwagę na fakt, że większość dużych firm (w tym banków) i korporacji o zasięgu ogólnopolskim ma w Warszawie jedynie swoje siedziby i tu odprowadzają podatki, jednak znaczną część zysków wypracowują poza stolicą, a nawet Mazowszem.

Warto także uwzględnić stopień bezrobocia, które odzwierciedla kondycję gospodarczą danego regionu. Dane GUS z grudnia 2014 roku podają najniższe w województwie wielkopolskim (7,8 proc.); śląskim (9,6 proc.) oraz mazowieckim (9,8 proc.). Z kolei najwyższe odnotowano w warmińsko-mazurskim (18,9 proc.); kujawsko-pomorskim (15,7 proc.) i zachodniopomorskim (15,6 proc.). Jednak i tu, na poziomie województw są rozbieżności, bowiem na przykładzie Mazowsza, dla którego średnia stopa bezrobocia wynosi jedynie 9,8 proc. widać dysproporcje w innych gminach. Tak jest m.in.: w Szydłowcu, który boryka się z prawie 35 procentowym bezrobociem, czy w drugim pod względem wielkości mieście na Mazowszu – Radomiu, gdzie poziom bezrobocia to 23 proc.

Warszawa zawyża statystyki?

Dlatego część głosów zarzuca Warszawie, iż zawyża statystyki dla całego województwa mazowieckiego. Ideałem byłoby, aby całe Mazowsze charakteryzował zrównoważony rozwój, gdyż jak zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego potencjał ekonomiczny Mazowsza jest duży: Nasze firmy rzeczywiście wypracowują największą część PKB kraju. Będziemy dalej inwestowali, wspierali rozwój przedsiębiorczości i wykorzystywali środki europejskie tak, aby Mazowsze w kolejnych latach także było liderem.

Monika Cąpała-Sładek

 

Monika Cąpała - Sładek 4-2-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text