Województwo mazowieckie

Mazowiecki Park Krajobrazowy
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 czerwiec 2015-30 czerwiec 2016
ilustracja

Około 30% powierzchni województwa mazowieckiego stanowią parki i rezerwaty, czyli obszary chronione. Zajmuje one milion hektarów. Obszar chroniony to jedna z wielu form ochrony przyrody, stanowi go wydzielony obszar geograficzny, który ze względy na swoją wyjątkowość jest objęty ochroną lub w specjalny sposób zagospodarowany. Na mazowieckie obszary chronione składają się następujące parki narodowe i krajobrazowe:  Kampinoski Park Narodowy,  Mazowiecki Park Krajobrazowy, Bolimowski Park Krajobrazowy, Brudzeński Park Krajobrazowy, Chojnowski Park Krajobrazowy, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Kozienicki Park Krajobrazowy, Nadburzański Park Krajobrazowy i Podlaski Przełom Bugu. Oprócz parków na Mazowszu istnieje 184 rezerwatów przyrody i 62 obszary chronionego krajobrazu.

Mazowiecki Park Krajobrazowy został utworzony w latach 1986–1988 i objął warszawskie dzielnice Wawer i Wesoła oraz gminy: Józefów, Otwock, Wiązowna, Karczew, Kołbiel, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory i Pilawa. W 2001 roku park otrzymał imię Czesława Łaszka, konserwatora przyrody, od lat związanego z tym miejscem. Park zajmuje powierzchnię ponad 15 hektarów. Całość otoczona jest strefą ochronną, która wynosi nieco ponad 7 hektarów.

Mazowiecki Park Krajobrazowy wspólnie z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym oraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym tworzą system Zielonego Pierścienia Warszawy, czyli otaczają stolicę siatką terenów zielonych.

Ponad 70% powierzchni parku stanowią lasy, głównie sosnowe z domieszką brzozy, olszy i dębu. Na terenie parku występują torfowiska wszystkich typów oraz olsy i łęgi typowe dla terenów podmokłych. Mazowiecki Park Krajobrazowy charakteryzuje się bardzo bogatą szatą roślinną. W lasach, na łąkach i torfowiskach występuje około 1000 gatunków roślin naczyniowych, w tym 60 gatunków chronionych i rzadkich, takich jak rosiczki, storczyki, kosaciec syberyjski, lilia złotogłów, bagno zwyczajne. Ciekawostką florystyczną jest rzadko spotykany w Polsce niewielki krzew wawrzynek wilczełyko o silnych właściwościach trujących.

Park obfituje również w bogaty świat zwierząt (230 gatunków). Spośród 50 gatunków największym występującym w parku ssakiem jest łoś, poza nim spotkać możemy jelenie, sarny, bobry, borsuki, wydry, łasice oraz bardzo rzadkie popielice. Najliczniejszą grupę zwierząt stanowią ptaki. Jest ich 140 gatunków, w tym zagrożone wyginięciem w skali światowej. Do grupy najbardziej zagrożonych należą: derkacz, bielik, kropiatka, kulik wielki, siewka złota, brodziec leśny i nur czarnoszyi. Reprezentantami gadów jest 5 gatunków: jaszczurki zwinka i żyworodka, żmija zygzakowata, padalec i zaskroniec. Na terenie tym obserwuje się 10 gatunków płazów, w tym wszystkim żaby i ropuchy oraz traszkę zwyczajną. Ponadto park jest miejscem bytowania 12 gatunków motyli oraz ponad 20 gatunków ryb.

Województwo mazowieckie może pochwalić się największą liczbą  rezerwatów przyrody spośród wszystkich województw w Polsce. Rezerwaty wraz z parkami narodowymi są uważane za najwyższą formę ochrony przyrody, dzięki nim można ocalić od wyginięcia  rzadkie i cenne gatunki roślin i zwierząt w naturalnym środowisku. W Mazowieckim Parku Krajobrazowym utworzono 12 rezerwatów przyrody: Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego – rezerwat leśny na terenie dzielnicy Wawer, Świder – rezerwat krajobrazowy na terenie gminy Otwock, Wiązowna i Kołbiel, Pogorzelski Mszar – rezerwat torfowiskowy w mieście Otwock, Na Torfach – rezerwat faunistyczny (ścisły) w gminie Karczew, Celestynowski Grąd – rezerwat leśny w gminie Celestynów, Bocianowskie Bagno – rezerwat leśno-torfowiskowy w gminie Celestynów, Żurawinowe Bagno – rezerwat torfowiskowy w gminie Celestynów, Czarci Dół – rezerwat torfowiskowy w gminie Celestynów, Szerokie Bagno – rezerwat torfowiskowy w gminie Osieck, Polesie Rowskie – rezerwat torfowiskowy w gminie Łaskarzew, Torfowisko Jeziorek – rezerwat w gminie Mrozy, Torfowisko Zawały – rezerwat w gminie Dobre.

Tereny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego obfitują w liczbę aż 60 pomników przyrody. Najstarszym, a jednocześnie największym pomnikiem jest lipa drobnolistna, która ma obwód 6,8 metra. Rośnie w gminie Celestynów nad strugą Majdan. Poza tym do wymienionych pomników zalicza się pojedyncze drzewa lub ich grupy: klony, lipy, dęby czy sosny.

Zapewne bliskość Warszawy sprawiła, że Mazowiecki Park cieszy się nieustanną popularnością wśród turystów, którzy z chęcią korzystają z bogatej oferty tego miejsca, w tym również z kilkudziesięciu ścieżek edukacyjnych, tras rowerowych i pieszych, agroturystyki. 

Aleksandra Dębska 23-6-2015

Szczegółowe informacje na temat zaplecza turystycznego i edukacyjnego Parku można znaleźć m.in. na stronie www.parkiotwock.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text