Województwo mazowieckie

Mazowiecki Klaster Chemiczny - ponadbranżowa współpraca
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 styczeń 2015-1 styczeń 2020
ilustracja

Mazowiecki Klaster Chemiczny, zawiązany w ubiegłym roku w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym S.A., jest silną kooperatywą branżowych przedsiębiorstw, instytutów badawczo-rozwojowych, wyższych uczelni oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest nie tylko współpraca i wymiana doświadczeń w szeroko pojętej branży chemicznej, lecz przede wszystkim rozwój potencjału mazowieckiego sektora przemysłu chemicznego.

Mazowiecki Klaster Chemiczny jest narzędziem wspierającym innowacyjność oraz konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jednostek naukowych w województwie. Mazowsze to region o dużym potencjale ekonomicznym i – według ostatnich danych GUS – generującym ponad jedną piątą krajowego PKB. Znajduje się tu również jedna trzecia polskiego sektora badawczo-rozwojowego.

SEKTOR KOSMETYCZNY

Wśród szeroko rozumianej branży przemysłu chemicznego jest klika silnych gałęzi, m.in. branża kosmetyczna, objęta działaniami Grupy Kosmetycznej Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Dlaczego wyodrębniono sektor kosmetyczny? Z pewnością jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż na mazowieckim rynku, skupiająca zarówno duże koncerny międzynarodowe, jak i mniejsze czy średnie spółki.

Przemysł kosmetyczny na Mazowszu koncentruje się wokół trzech miast: Płocka, Warszawy oraz Radomia. Warto dodać, iż właśnie w tym regionie funkcjonują istotne ośrodki badawcze oraz naukowe (strategiczne dla rozwoju branży kosmetycznej), takie jak Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Politechnika Warszawska, czy stowarzyszenia branżowe: Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości „Czyste Piękno”. Zaawansowane zaplecze badawcze, dostęp do nowych technologii oraz wykwalifikowana kadra przesądzają o sukcesie w danej dziedzinie. Dlatego wsparcie, jakie oferuje przedsiębiorstwom oraz instytucjom Mazowiecki Klaster Chemiczny, jest ukierunkowane na ich rozwój oraz wzrost konkurencyjności.

Kooperacja, którą proponujemy, to współdziałanie w ramach klastra, na który składają się bardzo małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w regionie, a stanowiące o jego sile gospodarczej. Poza tym, mimo innego profilu produkcyjnego, są ważne z punktu widzenia funkcjonowania branży jako całości. Mamy na myśli m.in. producentów opakowań, maszyn oraz surowców – przedstawił ideę współpracy Sekretarz Komitetu Sterującego Klastra, Piotr Popik z ARM S.A.

 WYRÓŻNIENIE
 

Jakość Mazowieckiego Klastra Chemicznego potwierdza międzynarodowy certyfikat „Brązowa Odznaka Doskonalenia Jakości Zarządzania Klastrem”, przyznawany przez Międzynarodowy Instytut Technologicznej Współpracy Klastrów w Berlinie. Następstwem tego wyróżnienia jest wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych partnerów.

CZŁONKOWIE

Obecnie Mazowiecki Klaster Chemiczny skupia już 88 podmiotów, w tym 60 z sektora biznesu, 9 jednostek naukowych, 9 instytutów badawczych oraz 10 podmiotów z obszaru administracyjnego, otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych. Członkami Mazowieckiego Klastra Chemicznego są duże i wiodące ośrodki badawczo-rozwojowe, m.in.: Polska Energetyka Odnawialna, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Centrum Edukacji-Grupa Orlen, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Przemysłu Organicznego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Kolejnictwa, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Radomskie Centrum Technologii i Innowacji czy Agencja Rozwoju Mazowsza oraz wiele firm. Klaster jest w istocie interdyscyplinarnym rodzajem współpracy oraz ponadbranżowym stowarzyszeniem na rzecz rozwoju innowacji dla nauki i biznesu.

SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

 Na Mazowszu, gdzie funkcjonuje tak wiele wiodących ośrodków badawczo-rozwojowych oraz międzynarodowych partnerów biznesowych, powołanie spójnej oraz silnej kooperatywy umożliwi sprawną wymianę informacji (w tym również dostęp do najnowszych wyników badań), wykorzystanie nowych technologii oraz udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych. Pozwoli to na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w szeroki sektor chemiczny i – co za tym idzie – wykorzystanie potencjału również mniejszych oraz średnich przedsiębiorstw działających w regionie.

Mazowiecki Klaster Chemiczny powstał ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wsparcie inicjatyw klastrowych w ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI). 

Monika Cąpała-Sładek

Monika Cąpała - Sładek 17-2-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text