Województwo mazowieckie

Matura 2015 z nowymi zasadami
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 19 marzec-31 sierpień 2015
ilustracja

Studniówki już za nami. Czekają nas jeszcze tylko święta wielkanocne i zaczną się prawdziwe przygotowania do tegorocznego egzaminu maturalnego. W tym roku pierwszy egzamin odbędzie się 4 maja (poniedziałek). Warto już teraz zapoznać się nowymi zasadami. Maturzysto, zostało 46 dni!

Kilka najważniejszych zmian. Od tego roku wszyscy maturzyści będą musieli zdać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy w części pisemnej na poziomie rozszerzonym (wcześniej nie było takiego obowiązku), a w przypadku języka nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Zmieniła się również forma obowiązkowego egzaminu ustnego z języka polskiego. Nie będzie to już prezentacja. Maturzysta zostanie poproszony o wylosowanie pytania, składającego się z tekstu i polecenia. Czas, w którym powinien poprawnie uargumentować swoją odpowiedź to ok. 10 min. Oczywiście jest przewidziany czas na przygotowanie, można również poprosić członków komisji o czyste kartki do zrobienia notatek np. planu wypowiedzi.

Kolejną zmianą jest system oceniania wypracowań z języka polskiego. Ocenianie analityczne (z kluczem) zostanie zastąpione holistycznym. Pod uwagę będzie brana całość wypowiedzi, a nie jej konkretne fragmenty. Jednym słowem – rozpatrywane będą wszystkie rozwiązania i przykłady, a nie tylko te, które zawiera klucz odpowiedzi.

W poleceniach maturalnych częściej będzie można przeczytać – udowodnij, wyjaśnij czy uzasadnij. Będzie to wymagać od uczniów operowania wiedzą i właściwego argumentowania. Na egzaminach z przedmiotów ścisłych mogą pojawić się zadania dotyczące eksperymentów, sprawdzające umiejętność stawiania hipotez i ich weryfikacji.

Ponadto pojawi się też dodatkowa informacja przy wyniku maturalnym. Oprócz informacji o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie, maturzysta dowie się, ile procent uczniów uzyskało ten sam lub gorszy wynik. Takie rozwiązanie może okazać się pomocne zwłaszcza dla rekrutujących uczelni.

Więcej informacji na www.cke.edu.pl

 

gama

m.gadecka@mazowszanie.eu 19-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text