Województwo mazowieckie

Matura, marynara i fryzura!
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 12 maj 2015
ilustracja

Zaraz po weekendzie majowym w całym kraju rozpoczęły się egzaminy maturalne. Po egzaminach pisemnych w dniach 4–6 maja z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego, teraz maturzyści będą zdawać egzaminy ustne. W tym roku matura jest zróżnicowana, bo uczniowie techników zdają ją w starej formie, a licealiści już w nowej.

W tym roku w Radomiu szkoły średnie ukończyło 2971 uczniów. A matura, w związku z nową podstawą programową, przeprowadzana jest według dwóch wzorów – dla absolwentów techników tak jak w 2014 roku, a dla absolwentów liceów już w nowej formie. Do tej pory maturzyści przystępowali do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów były obowiązkowe na poziomie podstawowym, a chętni mogli je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

 Natomiast tegoroczni absolwenci szkół licealnych muszą obowiązkowo przystąpić do sześciu egzaminów – dwóch w części ustnej i czterech w części pisemnej: z polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz do wybranego przedmiotu dodatkowego, który od teraz muszą zdawać na poziomie rozszerzonym. Warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości jest zdobycie minimum 30 procent punktów z obowiązkowych egzaminów pisemnych oraz dwóch ustnych: z języka polskiego i języka obcego (ten sam, który wybrano wcześniej na egzaminie pisemnym) oraz przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia). Poza tym każdy może przystąpić do matury z przedmiotów dodatkowych (absolwenci liceum mogą podchodzić do maksymalnie pięciu, zaś absolwenci technikum do najwyżej sześciu).

Matury tradycyjnie rozpoczął język polski. Zdający mieli do wyboru „Lalkę” Bolesława Prusa albo wiersz Elizabeth Bishop. Według większości maturzystów, tegoroczna matura była łatwa, ponieważ znali teksty literackie, do których trzeba było się odwołać. Co do reszty zadań, to pytania były sformułowane logicznie i odpowiedzi na nie nasuwały się same się nasuwały. Nic, więc dziwnego, że maturzyści spodziewają się dobrych wyników. Niektórzy stresują się jedynie przed egzaminem z rozszerzonej matematyki. Niepokój maturzystów wzbudza także ustna matura z polskiego, do której muszą się przygotować z całego materiału omawianego podczas trzech lat nauki w szkole średniej.

Jedną z najważniejszych zmian w maturach jest forma egzaminu ustnego z języka polskiego. Zamiast prezentacji, którą przygotowywali abiturienci na wybrany przez siebie temat, teraz będą musieli zaprezentować spontaniczną wypowiedź na określony temat wylosowany podczas egzaminu. Po pierwszych egzaminach ustnych wrażenia są dobre, mimo że większość myślała, że będzie gorzej. Ucieszył w tym roku temat wypracowania, a zaskoczyły dość trudne teksty do opracowania. Najtrudniejszym zadaniem i zaskoczeniem było rozpoznanie fragmentu tekstu – to wyzwanie szczególnie dla tych, którzy nie byli na profilach humanistycznych. Wszyscy jednak podkreślali, że na maturze potrzebne jest szczęście.

Matury, zarówno pisemne, jak i ustne, potrwają do 29 maja. Wyniki będą jednak znane dopiero 30 czerwca. Osoby, które z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w maju, mogą złożyć do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek (za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły) o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w czerwcu. 

Kamil Sznyrowski 20-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text