Województwo mazowieckie

Maluch 2015 dla Gostynina
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 27 kwiecień-31 maj 2015
ilustracja

Gostynin będzie mógł pomóc rodzicom, którzy chcą pozostać aktywni zawodowo, dzięki możliwości zapewnienia im 40 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i zatrudnienia 10 opiekunów dziennych. Wszystko to dzięki dofinansowaniu na realizację projektu "Opiekun dzienny w Gostyninie" w ramach Programu MALUCH 2015.

Dofinansowanie w kwocie 179 710 złotych zostanie przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Miasto Gostynin złożyło ofertę w konkursie „MALUCH 2015” ogłoszonym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „MALUCH”.

Program „MALUCH” ma na celu dofinansowywane działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. To wsparcie rodzin w opiece nad małymi dziećmi za pomocą:

- stworzenia warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3,

- poprawy standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi,

- umożliwienia rodzicom i opiekunom dzieci, w tym studentom, doktorantom oraz osobom zatrudnionym przez uczelnię lub osobom wykonującym zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych,  podjęcie aktywności zawodowej,

- wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,

- zapewnienia dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

Źródło: www.mpips.gov.pl.

Joanna Gruchała - Kominek 27-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text