Województwo mazowieckie

Makroregion – siła Mazowsza i Łódzkiego
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1-31 marzec 2015
ilustracja

Trwają właśnie konsultacje nad strategią rozwoju Polski Centralnej – tzw. makroregionu tworzonego przez Mazowsze i Łódzkie. Do 31 marca 2015 r. można zgłaszać uwagi do jej projektu, zaprezentowanego przez ministerstwo rozwoju i infrastruktury. Strategia to początek wspólnych działań obu samorządów. Od jej kierunku zależeć będzie jakość życia mieszkańców tych dwóch regionów oraz skala współpracy przedsiębiorców czy naukowców. 

Do końca marca trwają konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030” (projekt dostępny jest m.in. na stronie ministerstwa). To formalnie jedna z rządowych strategii rozwoju przygotowywanych dla obszarów ponadregionalnych, ale jej koncepcja jest inicjatywą samorządów dwóch województw – mazowieckiego i łódzkiego. W 2012 r. władze obu regionów podpisały porozumienie o współpracy międzyregionalnej. Województwa te łączy nie tylko fizyczna granica. Wielu mieszkańców łódzkiego dojeżdża codziennie do pracy na teren Mazowsza. W każdym z tych regionów dominują inne gałęzie przemysłu i usług – dzięki czemu województwa uzupełniają się.  

Podczas pracy nad strategią skoncentrowano się na wybranych kwestiach – ważnych z punktu widzenia tzw. makroregionu. Zawarto więc w niej sugestie, jakie sfery życia mieszkańców i działania przedsiębiorców oraz instytucji badawczych, a także instytucji kultury wymagają wsparcia, by oba regiony, tworząc makregion Polska Centralna, mogły się rozwijać.

Założenie jest proste – makroregion ma szansę być silniejszym, bardziej dynamicznym, a przede wszystkim konkurencyjnym wobec innych obszarem Polski – rozpoznawalnym w skali europejskiej i światowej. Potrzebna jest przede wszystkim integracja dwóch województw – nie tylko pod względem komunikacyjnym, ale też intelektualnym.

Współpraca ma przynieść wspólną przestrzeń wiedzy i innowacji, przestrzeń przyjazną twórcom i projektantom, innowacyjną sieć medyczno-farmaceutyczną, międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej, multimodalny (czyli nieogranioczny do jednego typu) węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym. Zwłaszcza to ostatnie założenie jest ważne z punktu widzenia mieszkanców. Poza gospodarczymi aspektami wspóltworzenia infrastruktury tarnsportowej, strategia zakłada poprawę jakości oferty przewozów pasażerskich, w tym integrację taryfową i rozkładową. 

Choć hasła strategii brzmią dość ogólnie, efekt jej wdrożenia przyniesie realne korzyści mieszkańcom makroregionu, przedsiębiorcom, uczelniom i instytucjom naukowo-badawczym, jak również instytucjom kultury. 

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego w internecie. Projekt strategii jest dostępny nie tylko na stronie ministerstwa, ale też fizycznie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (ul. Żurawia 3/5 w Warszawie) od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 i w soboty w godz. 10-14. Poza tym można się z nim zapoznać w Mazowieckim Biurze Planowanie Regionalnego (ul. Solec 22 w Warszawie) pon-pt w godz. 8-16.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 4-3-2015

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

projekt strategii:
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_Polski_Centralnej_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Polski_Centralnej_2020_projekt.pdf

formularz konsultacji:
https://konsultacje.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=A40702EBFC256632C1257DD60031DCF5

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text