Województwo mazowieckie

Młodzi na rynku pracy
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 19 maj 2015-12 maj 2016
ilustracja

Szukasz pracy, myślisz o własnej działalności gospodarczej lub po prostu chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy – koniecznie odwiedź stronę www.gdm.praca.gov.pl/.

Jak jest?

Młodzież w Polsce na rynku pracy znajduje się w trudnej sytuacji. Potwierdzają to dane – wśród młodych tylko nieco ponad 33 proc. jest aktywnych zawodowo. Pracuje tylko co czwarta osoba w wieku od 15-24 lat. Tę grupę wiekową od kolejnej starszej (25-34 lata) dzieli prawdziwa przepaść, bo w tym wieku pracę ma ponad 78 proc.

Sytuacja młodych na polskim rynku pracy na tle innych europejskich państw nie jest wyjątkiem. Bezrobocie młodych Europejczyków jest jednym z największych problemów starego kontynentu, a walka z nim jednym z największych wyzwań jakie stoją przed władzami UE. Stąd, tak ważna i cenna jest konieczność podejmowania szerokich i zróżnicowanych działań na rzecz poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

Zdefiniować problem
W urzędach pracy pod koniec 2014 r. zarejestrowanych było 302 tys. osób do 25 roku życia (tj. 16,5 proc. ogółu zarejestrowanych). Niełatwa sytuacja ludzi młodych na rynku pracy wynika nie tylko z braku doświadczenia zawodowego, ale również często z braku pożądanych przez rynek umiejętności i kompetencji. Pracodawcy poszukują już nie tylko absolwentów z dyplomem, ale specjalistów ze ściśle określonych dziedzin. Praktyków, którzy mimo młodego wieku mogą już pochwalić się  wiedzą praktyczną, pozwalająca na natychmiastowe przystąpienie do pracy w przedsiębiorstwie pracodawcy.

Na pomoc www
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej właśnie uruchomiło nową stronę internetową – www.gdm.praca.gov.pl – źródło wiedzy dla młodych na temat rynku pracy w Polsce. Strona związana jest z programem „Gwarancje dla młodzieży". Strona przede wszystkim zachęca do rejestrowania się w urzędach pracy, które mają za zadanie być dobrym przewodnikiem dla poszukujących zatrudnienia. Młodzi niemający pracy wsparcia, w zależności od swoich potrzeb związanych z pracą, mogą szukać w trzech działach, na które została  podzielona zawartość strony.

Ci, którzy dopiero myślą o rozpoczęciu pracy znajdą tu informacje o ofercie w swoim powiatowym urzędzie pracy, szkoleniach, stażach czy o tym jak dobrze przygotować się do rozmowy o pracę. Dla tych, którzy chcą spróbować sił w samodzielnej działalności gospodarczej dowiedzą się tu jak otrzymać bezzwrotne środków lub niskooprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie takiej działalności.

Dla tych, którzy chcą podnosić kompetencje zawodowe zamieszczono tu garść przydatnych informacji na temat działalności Ochotniczych Hufców Pracy, a także różnych form zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, przy finansowej pomocy urzędów pracy (jest szansa nawet na studia podyplomowe).

Blok tematyczny skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów to baza wiedzy o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) m.in. będzie się tu można dowiedzieć, kto może brać udział w konkursach ogłaszanych w ramach programu. Na stronie znajdzie się również wyszukiwarka projektów realizowanych w ramach PO WER. W tej części strony znajdzie się również informacja o finansowanych ze środków YEI i EFS –„Pomyśle na siebie" i „Równych na rynku pracy. W ramach tego pierwszego  są uruchomione takie formy wsparcia jak: wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia z psychologiem, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy językowe, podstawowe kursy komputerowe czy kursy zawodowej

Drugi projektu to przede wszystkim zajęcia z doradcami zawodowymi i psychologami, pomagające w podjęcie dobrych i satysfakcjonujących decyzji zawodowych.

Realizatorzy programu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, partnerzy rynku pracy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

JaN

j.nalewajk@mazowszanie.eu 13-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text