Województwo mazowieckie

Lokalne grupy działania na Mazowszu- „Zapilicze”
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 luty-20 marzec 2015

Stowarzyszenie LGD „Zapilicze” powstało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i głównym zadaniem tego stowarzyszenia jest rozwój obszarów wiejskich na terenie południowego Mazowsza, z uwzględnieniem rozwoju turystyki i kapitału społecznego. Stowarzyszenie tworzy 6 gmin położonych w powiecie białobrzeskim, a są to gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec i Wyśmierzyce. Docelową grupą ludności, do której skierowane są przedsięwzięcia zrzeszenia, to mieszkańcy z obszaru powyższych gmin (w szczególności rolnicy, osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież szkolna, ochotnicze straże pożarne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe). LGD działa głównie na obszarach promocji walorów turystycznych i kulturalnych regionu, rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia i wsparcia bazy turystycznej, poprawy infrastruktury społecznej i wiejskiej, rozwoju dziedzictwa kulturowego, podnoszenia kwalifikacji mieszkańców oraz wykorzystywania naturalnych zasobów regionu.

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” posiada dwa główne cele wpisane w lokalną strategię rozwoju. Pierwszy i najważniejszy cel to rozwój turystyki w oparciu o walory rzeki Pilicy, w ramach którego LGD zakłada promocję przedsięwzięć służących rozwojowi turystyki, zagospodarowanie dorzecza rzeki Pilicy oraz tworzenie infrastruktury wzmacniających rozwój turystyki i jej zaplecza.

Drugim celem ogólnym jest rozwój kapitału społecznego. Zakłada on wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorstw i działalności pozarolniczej, wspieranie organizacji społecznych i działalności edukacyjnej, stymulowanie rozwoju osobistego mieszkańców, poprawę infrastruktury oświatowej.

W ostatnim czasie na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” zrealizowano kilka ciekawych projektów promujących turystykę i lokalną kulturę oraz poprawiających standard życia na wsi. Wśród nich zrealizowana została budowa skweru w centrum wsi Promna. W ramach tej inwestycji, na miejscu ruin starej karczmy powstał skwer z alejkami wyłożonymi kostką brukową, wyposażony w oświetlenie i ławki, otoczony trawnikami i krzewami. Dzięki temu projektowi mieszkańcy wsi zyskali miejsce do odpoczynku i spotkań. Wartość tego projektu wyniosła ponad 73 000 zł, z czego 42 100 zł to kwota unijnego dofinansowania. Drugim, równie przydatnym mieszkańcom, był projekt pod nazwą „Rzeka Pilica- bezpieczne korzystanie z jej walorów”. W ramach tego działania, w pierwszej kolejności zostało zorganizowane szkolenie na temat bezpiecznego zachowania nad wodą oraz kurs pierwszej pomocy. Zorganizowany został także kurs pływacki dla dzieci. Ostatnim etapem było zorganizowanie dziewięciu spływów rzecznych dla 60 chętnych uczestników. Projekt, którego wartość wyniosła prawie 35 000 zł, a dofinansowanie jakie otrzymał - ponad 24 000 zł, miał na celu zaszczepienie w lokalnej młodzieży zainteresowania turystyką wodną. Kolejnym przykładem może być projekt zrealizowany w 2012 roku pod nazwą „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego nagrobka”. W ramach tego działania przed zniszczeniem ocalony został zabytkowy nagrobek znajdujący się na cmentarzu w Stromcu, przypominający swoim kształtem ścięty pień. Nagrobek przeszedł gruntowną renowację, której koszt wyniósł 18 000 zł, z czego ponad 12 500 zł zostało dofinansowane ze środków unijnych.

Osobą do kontaktu w biurze LGD „Zapolicze” jest Anna Bykowska. Siedziba zrzeszenia mieści się w Białobrzegach Radomskich przy ulicy Zygmunta Starego 9, w powiecie białobrzeskim.

Koniec informacji.

Autor: Mariusz Szwejkowski                                     

Kontakt: m.szwejkowski@mazowszanie.eu

Mariusz Szwejkowski 20-2-2015

Źródła: lgdnapiaskowcu.org.pl, Przewodnik po projektach zrealizowanych w ramach osi Leader PROW 2007-2013 pt. „Lokalne Grupy Działania zmieniają Mazowsze” wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text