Województwo mazowieckie

Kultura Mazowsza – Towarzystwo Naukowe Płockie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 styczeń 2015-1 styczeń 2016
ilustracja

Działalność Towarzystwa Naukowego Płockiego ma na celu upowszechnianie nauki, a także przeprowadzanie i wspieranie badań naukowych. Organizuje konferencje i posiedzenia naukowe. Od początku swojego istnienia prowadzi Bibliotekę im. Zielińskich. Placówka ta ma charakter naukowy. W swoich zbiorach posiada elementy specjalne obejmujące historyczne starodruki, inkunabuły, rękopisy, muzykalia, mapy oraz grafiki. Biblioteka zajmuje się również organizacją lekcji bibliotecznych dla uczniów szkolnych. Towarzystwo prowadzi działalność także w Sierpcu i Łęczycy.

Prześledźmy historię tej instytucji. Towarzystwo Naukowe Płockie zostało utworzone w 1820 roku przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej z inicjatywy grupy nauczycieli, na czele z rektorem Kajetanem Morykonim oraz ks. Adam Prażmowski – biskupem ordynariuszem płockim, senatorem Królestwa Polskiego i kuratorem szkół województwa płockiego, Józefem Brzozowski oraz ziemianinem Stefan Dembowski. Jako pierwsze zadanie postawiło sobie utworzenie biblioteki i muzeum. Wówczas jedną z głównych dziedzin pracy Towarzystwa były badania archeologiczne. Po 1820 roku placówka zaczęła podupadać, aż w końcu po śmierci jednego z założycieli, Morykoniego, zupełnie zaprzestało prowadzenia badań naukowych. Po 1830 roku – w wyniku represji zaborcy – całkiem przerwało swoją działalność, co prawdopodobnie łączy się z rozproszeniem zbiorów muzealnych.

Towarzystwo wznowiło działalność dopiero w 1907 roku. Niestety, podczas I wojny światowej placówka zmuszona była ponownie zaprzestać swojej pracy, tym razem tylko formalnie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dla Towarzystwa zaczął się wreszcie okres prawdziwego rozkwitu. Zbiory biblioteki i muzeum bardzo się rozrosły. Ale ta optymistyczna sytuacja została przerwana przez II wojnę światową. Okupant przejął placówki instytucji, jednak dzięki temu, że planował zorganizować tu własne muzeum, zbiory uchroniły się przez całkowitym zniszczeniem.

W 1945 roku pozostający przy życiu członkowie Towarzystwa podjęli wszelkie wysiłki, aby placówka mogła znów aktywnie i prężnie działać. Zaczęto porządkować zbiory biblioteczne i muzealne. W pierwszej kolejności wznowiono działalność biblioteki, a kilka miesięcy później – muzeum. W 1949 roku Towarzystwo utraciło jedne z głównych elementów swojej pracy, czyli muzeum. Taki stan rzeczy nastąpił w wyniku przejęcia instytucji przez państwo. Bardzo ważnym momentem w historii placówki było włączenie jej w 1952 roku do Polskiej Akademii Nauk. Powstanie w Płocku w 1960 roku Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych miało duży wpływ na funkcjonowanie Towarzystwa. Od 1968 roku prace naukowo-badawcze w instytucji wykonują poszczególne komisje i sekcje. W 1970 roku przy instytucji powołano seminarium doktoranckie. Z inicjatywy Towarzystwa w 1982 roku płocka katedra uzyskała kopie słynnych „Drzwi Płockich”.

Dziś Towarzystwo Naukowe Płockie jest ważnym elementem życia kulturowego i społecznego miasta, którego dorobek jest ogromny.

Anna Kapuścińska 31-1-2015
ikonka jak dojechać

Źródło: Bodal Tomasz, Towarzystwo Naukowe Płockie w latach 1945–1995, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock; www.tnp.pl.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text