Województwo mazowieckie

Kultura Mazowsza – Muzeum Mazowieckie w Płocku
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 styczeń 2015-1 styczeń 2016

Historię Muzeum Mazowieckiego w Płocku dokumentują liczne materiały źródłowe, znajdujące się głównie w Bibliotece Towarzystwa Naukowego Płockiego im. Zielińskich. Jak powstała ta placówka? Kiedy? Dlaczego? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

Powołane w 1820 roku przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej Towarzystwo Naukowe jako pierwsze zadanie postawiło sobie utworzenie biblioteki i muzeum. Inicjatorami tych działań byli nauczyciele szkoły oraz jej rektor Kajetan Morykonin. W 1921 roku placówkę tę nazwano Muzeum Publicznym i Szkolnym Województwa Płockiego. Była to pierwszą tego typu instytucja stworzona na mocy decyzji władz państwowych Królestwa Polskiego. Wówczas jej główne działania skupiały się na badaniach archeologicznych. Po 1828 roku Towarzystwo Naukowe zaprzestało swojej działalności, co prawdopodobnie łączył się też z rozproszeniem zbiorów muzealnych.

Reaktywacja Towarzystwa nastąpiła dopiero w 1907 roku. Dzięki ludności zbiory muzeum zaczęły szybko się rozrastać. W 1912 roku zorganizowano pierwszą wystawę zbiorów:  obiektów przyrodniczych, geologicznych, archeologicznych i historycznych związanych z Mazowszem. W 1928 roku placówka zmieniła nazwę na Muzeum Mazowsza Płockiego im. prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej. W roku 1930 powiększyła się o nowy budynek (dziś mieści się w nim Biblioteka im. Zielińskich). Muzeum uczestniczyło w wielu ekspozycjach krajowych oraz przygotowywało własne wystawy. A w międzyczasie wciąż się rozbudowywało. W 1935 roku zajmowało już 2 budynki, w tym 22 sale.

W 1939 roku obiekt dostał się niestety w ręce okupanta. Zbiory zostały wówczas częściowo zniszczone. Po zakończeniu wojny Towarzystwo Naukowe zajęło się uporządkowaniem muzealiów i dążyło do ponownego otwarcia placówki. Pierwsze eksponaty upubliczniono już w 1945 roku. W 1949 roku, z polecenia ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki, instytucję przemianowano na Muzeum w Płocku. Ponadto została upaństwowiona i podporządkowana Muzeum Narodowemu w Warszawie. W ten sposób odłączono ją od Towarzystwa Naukowego i biblioteki, a zbiory rozdzielone między te dwie placówki.

Ważną datą w życiu instytucji był rok 1960, kiedy to postanowiono odbudować Zamek Książąt Mazowieckich w Płocku i umieścić w nim istniejące muzeum. W 1963 roku instytucja znów zmieniła nazwę – na Muzeum Mazowieckie w Płocku. W 1967 roku została ustanowiona muzeum okręgowym województwa mazowieckiego. Stała się więc jednostką nadrzędną nad innymi obiektami tego typu w regionie. Pierwsza ekspozycja w nowej siedzibie odbyła się w 1973 roku. W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej placówka zyskała miano muzeum okręgowym województwa płockiego. Zasięg jej działalności zwiększał się z biegiem lat. W 2004 roku muzeum ponownie zmieniło swoją lokalizację, tym razem przeniosło się do kamienicy przy ulicy Tumskiej.

Dziś zbiory muzealne można odnaleźć w działach: numizmatyki, historii, archeologii, etnografii oraz sztuki. W sumie jest ich blisko 87 tysięcy. Bardzo dużą liczbę muzealiów stanowią historyczne zdjęcia płocczan. Wśród numizmatyki dominują monety polskie. W dziale etnograficznym można podziwiać m.in. rzeźby, stroje, ceramikę i tkaniny. Ze względu na obszerne zbiory sztuki secesji (meble, malarstwo, rzeźba, biżuteria) miejsce to nazywane jest często muzeum secesji.

W 2012 roku muzeum odwiedził Prezydent RP Bronisław Komorowski. „Płock miał odwagę zacząć zbierać kolekcję secesyjną w czasach, kiedy inni secesję wyrzucali na śmietnik. Cieszy to, że dziś jest to tak pięknie wyeksponowane, w tak wspaniałym miejscu, i że widać ciągłość myśli, bo Muzeum już zaczyna zbierać art deco” – powiedział podczas swojej wizyty.

Muzeum Mazowieckie w Płocku jest bardzo ciekawym obiektem na szlaku turystycznym miasta. Warto je zwiedzić. Zapraszamy!

Anna Kapuścińska 31-1-2015
ikonka jak dojechać

Źródło: Marian Sołtysiak, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Historia i funkcje społeczne, Biuro Dokumentacji Zabytków Województwa Płockiego w Płocku, Płock 1989.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text