Województwo mazowieckie

Kozienicki Park Krajobrazowy
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 czerwiec 2015-30 czerwiec 2017
ilustracja

Kozienicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku. Jego powierzchnia wynosi ponad 26 ha, a otulina zajmuje 36 ha. Park znajduje się w odległości 100 km od Warszawy, w całości w województwie mazowieckim. Jest położony w widłach Wisły i Radomki, na pograniczu Mazowsza i Małopolski.

Granice parku obejmują Puszczę Kozienicką oraz część Puszczy Stromeckiej. Są to pozostałości kompleksów leśnych, zwanych niegdyś Puszczą Radomską. Na terenie parku dominuje lekko falisty krajobraz, urozmaicony piaszczystymi wydmami, zabagnionymi obniżeniami oraz dolinami niewielkich cieków wodnych. Najwyższe wzniesienia znajdują się w jego południowej części.

Ponad 90% powierzchni parku zajmują lasy, głównie sosnowe, a wśród nich dorodne sosny, zwane masztowymi ze względu na idealnie prosty, strzelisty pień. Wiele z nich objęto ochroną, nadając im statut pomników przyrody. Poza tym w parku występują również lasy mieszane, olsy i łęgi, grądy z dębem, brzozą, świerkiem, bukiem oraz rzadkim w tym rejonie modrzewiem polskim i cisem. Niewątpliwym walorem są liczne bardzo stare drzewa. Najstarszy z nich to dąb Zygmunt August, liczący około 350 lat, rosnący w rezerwacie leśnym Zagożdżon. Cenne stare dęby są chronione również w rezerwacie Źródło Królewskie. Do pomników przyrody zalicza się również aleja 400 lip i kasztanów w Brzózie. Łącznie w parku znajdują się 263 pomniki. Typowo leśny krajobraz urozmaicają torfowiska i źródliska oraz niewielkie oczka wodne.

Na terenie parku znajduje się 15 rezerwatów przyrody, które obejmują najciekawsze zbiorowiska roślinne. Flora to 630 gatunków roślin naczyniowych, wśród nich 67 gatunków chronionych oraz 6 zagrożonych wyginięciem (wpisanych do Polskiej czerwonej księgi roślin).
Kozienicki Park Krajobrazowy jest miejscem życia wielu gatunków zwierząt. Najliczniejszą grupę stanowią ptaki, bo aż 218 gatunków, między innymi orlik krzykliwy, rybołów, batalion, bocian czarny i zimorodek (10 gatunków jest wpisanych do Polskiej czerwonej księgi zwierząt). W parku występuje także kilkadziesiąt gatunków ssaków, w tym 29 chronionych, np. bóbr oraz 17 gatunków nietoperzy. Z gadów na uwagę zasługuje bardzo rzadki żółw błotny.

W Augustowie znajduje się Izba Dydaktyczno-Muzealna Puszczy Kozienickiej, którą założono w celach edukacyjnych. W części muzealnej tej placówki można zapoznać się z historią leśnictwa, łowiectwa, osadnictwa i bartnictwa, a także na przykładzie zgromadzonych okazów poznać gatunki zwierząt żyjących w puszczy. Poza tym w sali dydaktycznej znajdują się plansze z okazami zwierząt i roślin chronionych, nagrania głosów zwierząt, mapy poglądowe oraz filmy o rezerwatach przyrody. Obok części muzealnej znajduje się ogród botaniczny i ekspozycja terenowa dawnej kolejki leśnej, a także stary sprzęt leśny. Na terenie parku wytyczono 9 ścieżek dydaktycznych, które prowadzą przez rezerwaty i mają charakter przyrodniczy, krajobrazowy i leśny. Park jest ciekawym miejscem do organizowania wycieczek edukacyjnych.
Obszar parku jest także świetnym miejscem do uprawiania turystyki przyrodniczej. Przez jego teren biegnie bowiem 9 szlaków turystycznych, na których znajdują się różne zabytkowe obiekty: zespoły pałacowe, kościoły, parki oraz cmentarze. Poza tym wiele miejscowości jest znanych z wyjątkowych walorów klimatycznych i rekreacyjnych. Miejsca takie jak Augustów, Rajec, Garbatka Letnisko i Jedlnia Letnisko są chętnie odwiedzane przez turystów i miłośników przyrody.

Aleksandra Dębska 23-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text