Województwo mazowieckie

Kotuń: koniec protestu
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 2 lipiec 2015-8 czerwiec 2016
ilustracja

Po 107 dniach kończy się protest mieszkańców Kotunia, którzy blokowali drogę do składowiska odpadów. Starosta siedlecki wydał decyzję unieważniającą zgodę na prowadzenie w Kotuniu punktu zbierania odpadów. Razem z kwietniową decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oznacza to, że w tamtym miejscu nie można ani składować, ani sortować śmieci. Na takie rozwiązanie czekali mieszkańcy.

Dogasające ognisko, kilka osób sprzątających obóz to znak, że po 4 miesiącach kończy się blokada drogi dojazdowej do składowiska odpadów. Mieszkańcy rozpoczęli protest, bo ich zdaniem nowy właściciel składowiska, łamał prawo przywożąc więcej śmieci, a do tego odpadów niewiadomego pochodzenia. Mieszkańcy bali się zagrożenia ekologicznego. Ich obawy częściowo potwierdziła kontrola starostwa powiatowego. We wrześniu wydano zalecenia pokontrolne, które, jak się okazało podczas ubiegłotygodniowej kontroli, nie zostały zrealizowane.

Decyzja starosty miała rygor natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że śmieci nie wolno tutaj już przywozić, ani przeładowywać. Mieszkańcy blokadę kończą, ale jak twierdzą, walka trwa nadal. Protestujący zamierzają też pilnować wywiązywania się firmy z decyzji WIOŚ i starosty. Prokuratura rejonowa w Siedlcach prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić, czy nie doszło do złamania prawa. Ma też ustalić, czy odnalezione kilkanaście dni temu na składowisku kości to ludzkie szczątki.

Wszystkie strony czekają na rozprawę w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, podczas której okaże się, czy unieważniona zostanie pierwsza decyzja starosty, zezwalająca firmie z Ostrołęki na prowadzenie składowiska.

Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów.  Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych

Pod względem budowlanym składowiska odpadów należą do najtrudniejszych technicznie obiektów, ponieważ wymaga się od nich maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie, a równocześnie są to obiekty o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat.

Szkodliwość wysypiska odpadów dla środowiska zależy od wielu czynników, a w szczególności od właściwości odpadów (fizycznych, chemicznych, biologicznych), jakości gruntu, sposobu zagospodarowania środowiska przyległego do wysypiska oraz jego eksploatacji, a także sposobu rekultywacji i docelowego zagospodarowania terenu wysypiska. O uciążliwości dla otoczenia i trudnościach w eksploatacji składowiska w dużej mierze decydują właściwości wybranego miejsca.

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 26-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text