Województwo mazowieckie

Koperty dla niepełnosprawnych
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 2 lipiec 2015-30 czerwiec 2017
ilustracja

 

W Polsce żyje około 4,7 mln osób niepełnosprawnych. 1 lipca br., minął rok od wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Warto pamiętać, że 30 czerwca ostatecznie utraciły ważność stare dokumenty.

Kto powinien uaktualnić swoją kartę?

Dokumenty wydane według nowych przepisów mogą otrzymać osoby znacząco ograniczone możliwością samodzielnego poruszania się. Zatem uprawnienia do karty zachowują osoby posiadające orzeczenie wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie przyczyną niepełnoprawności jest:

  • Choroba narządu wzroku - symbol 04-O;
  • Upośledzenie narządu ruchu – symbol 05-R;
  • Choroba neurologiczna - symbol 10-N;
  • Spełniają pkt.9 przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Ta grupa powinna jedynie złożyć wniosek o wymianę starej karty na nową. Natomiast osoby, które nie spełniają powyższych warunków mogą uzyskać nową kartę parkingową w sytuacji stawienia się przed komisją. Grupą zobligowaną do stawienia się przed nią, są osoby niepełnosprawne do 16. roku życia oraz niepełnosprawni, którzy mają w swoim orzeczeniu stare oznaczenia symboli tj.: O, N lub R, albo osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, jednak bez wymienionych wcześniej symboli.

Komu nie przysługuje nowa karta?

Zmiany pozwoliły na ograniczenie wydawania kart osobom, które nie miały znacznych problemów z poruszaniem się, czyli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim oraz dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, których niepełnosprawność nie jest opisywana symbolami: 04-O, 05-R, 10-N.

Jak zwykle nowe zasady wywołały ogromne kontrowersje. Do niedawna otrzymanie karty było dosyć proste, ale nie służyło faktycznie potrzebującym. Miejsca postojowe zajmowały pojazdy prowadzone przez zdrowe osoby, które nie chciały szukać wolnego, dostępnego miejsca. Ponadto liczne były przypadki nadużyć związanych z postojami na miejscach specjalnych. Często nie dało się zweryfikować, czy w pojeździe, który zaparkował na „kopercie” faktycznie przewożona jest osoba niepełnosprawna. Powszechnie stosowana była wymówka, że czeka się na babcię/dziadka. Zdarzały się tez przypadki, gdzie auto oznaczone było kartą należącą do osoby już nieżyjącej. Dla przykładu w Warszawie używanych jest 9 tyś. kart osób zmarłych. Stare karty są słabej jakości druku, łatwo więc można było je podrobić. Nowe dokumenty będą ważne tylko przez 5 lat.

Pamiętajmy, że koperta nie jest dla wszystkich. Osoby, które często maja pokusę parkowania na kopercie, niech czasem zadadzą sobie pytanie - czy rzeczywiście chciałbym być na tym miejscu?

AgaP

a.plaskota@mazowszanie.eu 18-6-2015

 

Źródło: www.regionplus.pl

Foto: zdjęcie własne

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text