Województwo mazowieckie

Konsument kontra przedsiębiorca
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 2 kwiecień-31 sierpień 2015
ilustracja

Przedsiębiorco! Pamiętaj, że w twojej relacji z konsumentem to on jest uznawany za słabszego i dlatego to on ma więcej praw, a ty związku z tym więcej obowiązków. Ważne, aby je znać i w związku z tym uniknąć niepotrzebnych sporów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna kupująca rzecz z osobistym przeznaczeniem (niezwiązanym z działalnością). Przepisy nakładają na przedsiębiorcę wiele obowiązków w związku z jego relacjami z konsumentem. Jakie to są obowiązki?

Przed dokonaniem usługi lub zakupem

Konsument musi posiadać właściwą informację dotyczącą planowanej usługi lub towaru. Musi wiedzieć wszystko, co powinien przed zawarciem transakcji. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za to, aby przekazać mu te informacje w sposób rzetelny. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności: rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji; rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd; działanie związane z wprowadzeniem produktu na rynek, które może wprowadzać w błąd w zakresie produktów lub ich opakowań, znaków towarowych, nazw handlowych lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę lub jego produkty, w szczególności reklama porównawcza; nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk.

Czyli jakie są obowiązki przedsiębiorcy?

Na każdym towarze przedsiębiorca ma obowiązek podania ceny brutto, a także cenę za jednostkę miary. Musi przekazać wszelkie informacje dotyczące towaru w sposób zrozumiały. Ma obowiązek umożliwić sprawdzenie towaru w miejscu zakupu przykładowo sprzętu elektronicznego. Musi również przekazać konsumentowi całe wyposażenie kupowanej rzeczy oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne wymagane dokumenty w języku polskim. Przedsiębiorca musi potwierdzić na piśmie postanowienia zawartej umowy przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru, na próbę, za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych, oraz na żądanie kupującego w pozostałych przypadkach.

Reklamacja

Towar może zostać zareklamowany, jeśli okaże się sprzeczny z opisem podanym w umowie. Jeśli okaże się, ze towar jest zgodny z umową, to przedsiębiorca co do zasady nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu zakupionej rzeczy (wyjątek umowy na odległość, przykładowo przez Internet). Za reklamacje odpowiada sprzedawca i to on ma obowiązek ich przyjęcia.

Spór

Sporami zaistniałymi między konsumentem a przedsiębiorcą zajmują się sądy powszechne. Jest jeszcze jedna możliwość. Zanim sprawa trafi do sądu powszechnego, można spróbować mediacji z pomocą Inspekcji Handlowej lub sądu konsumenckiego. Spór może dotyczyć jednego konsumenta, jednakże są także sytuacje, gdzie poszkodowanym staje się nieograniczona grupa odbiorców. Wówczas postępowanie administracyjne wszczyna UOKiK. Przedsiębiorcy grozi wówczas kara wynoszącą nawet do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Przedsiębiorcy mają także obowiązek współpracy w rzecznikami konsumentów. Jeśli jej odmówią, poniosą za to karę grzywny.

Nowelizacja ustawy

W życie weszła nowa ustawa o prawach konsumenta. Wprowadziła ona zmianę polegającą na tym, że konsument już podczas składania po raz pierwszy reklamacji może chcieć obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Tu sprzedawca ma jeszcze szansę naprawy lub wymiany rzeczy jednak przy drugiej reklamacji ma już obowiązek zwrotu pieniędzy. Ustawa wydłuża także czas z 10 dni na 14 dni na zwrot towaru zakupionego przykładowo przez Internet (chodzi o zakup na odległość). Konsument musi posiadać właściwą informację dotyczącą planowanej usługi lub towaru. Musi wiedzieć wszystko, co powinien przed zawarciem transakcji, w tym także znać wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją transakcji. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za to, aby przekazać mu te informacje w sposób rzetelny. Od tej chwili prawa kupujących i obowiązki sprzedających w Polsce będą identyczne jak w całej Unii Europejskiej.

Joanna Gruchała - Kominek 2-4-2015

Źródło: Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text