Województwo mazowieckie

Koniec samowolnego użytkowania gruntów Skarbu Państwa
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 16 marzec-16 kwiecień 2015
ilustracja

Każdego roku budżet państwa ponosi wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. W praktyce przepisy prawa zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje próbują walczyć z tym procederem.

   Stanowisko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencja Nieruchomości Rolnej w sprawie bezumownego użytkowania gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest takie, aby jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki i uruchomić odpowiednie procedury zapobiegające szerzącej się samowoli.

   Obie instytucje zacieśniły współpracę w celu ostatecznego wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Każdy przypadek zajęcia nieruchomości bez zgody ANR, będzie szczegółowo sprowadzony przez obie agencje. ANR podejmie wszelkie możliwe działania, mające na celu zabezpieczenie nieruchomości przed ich samowolnym zajęciem, w tym stosować będzie obronę konieczną, o której mowa w art.343 Kodeksu Cywilnego. Każdy przypadek samowolnego zajęcia nieruchomości ZWR Skarbu Państwa zgłoszony zostanie organom ścigania i innym właściwym instytucjom. Wobec osób, które samowolne wejdą w posiadanie nieruchomości, podjęte zostaną wszelkie prawem dopuszczone działania mające na celu jej zwrot. Ponadto pobierane będzie od nich wynagrodzenie w wysokości pięciokrotności wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie wypłacać dopłat samowolnym użytkownikom nieruchomości, którzy stwarzają pozory prowadzenia działalności rolniczej, w celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami danego wsparcia.

   Podczas prowadzonych postępowań, obie instytucje będą wzajemnie informować się o zajętych bezprawnie gruntach oraz o podmiotach, które ubiegają się o przyznanie na nie płatności, bądź taką płatność już uzyskały.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 16-3-2015

Źródło : Departament Komunikacji Społecznej, www.minrol.gov.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text