Województwo mazowieckie

Kompleksowa i uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 3 kwiecień 2015-30 kwiecień 2016
ilustracja

Gmina Dębe Wielkie zakończyła właśnie, dużą i kompleksową inwestycję, dzięki której uporządkowana została gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim dostęp do dobrej jakości wody pitnej, a także możliwość przyłączenia się do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Jednak to nie koniec dobrych wiadomości – samorząd otrzyma aż 3,7 mln zł unijnego dofinansowania do tego projektu.

Ponad 16 km wybudowanej sieci wodociągowej, 3 km sieci kanalizacyjnej, stacja uzdatniania wody oraz przepompownia ścieków to widoczne gołym okiem rezultaty zakończonego właśnie projektu.

Wodociągi

O nową sieć wodociągową wzbogaciło się w sumie osiem miejscowości położonych na terenie gminy: Dębe Wielkie, Kobierne, Chrośla, Choszczówka Rudzka, Choszczówka Dębska, Choszczówka Stojecka, Olesin oraz Aleksandrówka. Inwestycja obejmowała m.in. budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym autostrady A-2 z przeciskiem przez pod drogą krajową. Powstały także liczne hydranty naziemne i podziemne oraz zasuwy odcinające sieci.

Kanalizacja

Grawitacyjna kanalizacja sanitarna powstała w Dębem Wielkim, w ciągu ulic: Olszowej, gen. Józefa Hallera i Batalionu Parasol. Sieć kanalizacyjna została wybudowana także na granicy miejscowości Dębe Wielkie i Aleksandrówka wraz z dwoma przejściami przez autostradę A-2.

SUW

Jednym z bardzo ważnych elementów całej inwestycji była budowa stacji uzdatniania wody w Dębem Wielkim, która pozwoli na uzdatnienie 41,6 tys. m³ wody pitnej rocznie. Na tym etapie oprócz budynku SUW, powstały także m.in. dwa zbiorniki wyrównawcze, odstojnik wód popłuczynowych, studzienka neutralizatora oraz osadnik ścieków.

Przepompownia ścieków

W ramach projektu w Dębem Wielkim na ul. Poprzecznej powstała także przepompowania ścieków. W tym zakresie inwestycja objęła m.in. budowę kolektora grawitacyjnego, kanałów bocznych, 11 przykanalików oraz kolektora tłocznego.

Całkowita wartość projektu to aż 8,6 mln zł. Dzisiaj podpisana została umowa, dzięki której gmina otrzyma 3,7 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

AniKa

a.groszyk@mazowszanie.eu 3-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text