Województwo mazowieckie

Kolektory słoneczne źródłem czystej energii
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 25 październik-31 grudzień 2014
ilustracja

Dzisiejsze działania zmierzające do obniżenia kosztów ogrzewania wymuszają rozwój nowych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii.

Jednym z przykładów jest pozyskiwanie energii ze światła słonecznego. Polska w tej dziedzinie jest na czołowym miejscu wśród krajów, które najczęściej wykorzystuje promienie słoneczne do produkcji ciepła. Tego typu rozwiązania sprawiają, że istnieje coraz większe zainteresowanie indywidualnych odbiorców na instalacje kolektorów słonecznych. Przedsiębiorcy oferują szeroki wachlarz usług, w tym instalację i montaż indywidualnym gospodarstwom. Chęć obniżenia kosztów ogrzewania, to główny czynnik przyczyniający się do zainstalowania kolektorów słonecznych, a efektem takiej instalacji jest znaczne ograniczenie wydatków obciążających budżety wszystkich zainteresowanych.

            Usługi w obszarze instalacji solarnych stały się bardzo intratnym interesem, powstało wiele firm specjalizujących się w sprzedaży i montażu tychże rozwiązań. Cieszy to na pewno indywidualnych odbiorców, gdyż duża konkurencja wywiera presję na jakość i obniża ceny na tym rynku. Firmy te nie ograniczają się tylko do sprzedaży i instalacji tych technologii, ale również pomagają w realizacji całego przedsięwzięcia, także związanego z uzyskaniem dofinansowania na tego typu rozwiązania. Warto tu wspomnieć, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie polega na dofinansowaniu kredytu na zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych. Z tych subwencji mogą skorzystać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, gdzie ich budynki nie mają podłączenia do sieci ciepłowniczej. Decydując się na skorzystanie z tej formy pomocy można liczyć, że WFOŚiGW wspomoże beneficjentów 45%-ą dotacją, a resztę tych kosztów pokrywa wnioskodawca. Istniejące na rynku firmy, realizujące te usługi, bardzo często współpracują z bankami, gdzie pomagają ostatecznemu odbiorcy w formalnościach związanych z udzieleniem kredytu bankowego na pokrycie własnego wkładu. Od 14.04.2014 roku trwa. rozpoczął się nabór wniosków o dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu kolektorów słonecznych. Wnioski są przyjmowane do momentu wyczerpania przewidzianej alokacji na to działanie. W ostatnim czasie, tj. 15 lipca br., władze WFOŚiGW w Warszawie zwiększyły kwotę przewidzianą na dofinansowanie tego działania, w związku z tym zwiększają się szanse na uzyskanie wsparcia większej liczbie wnioskodawców. Ogromne zainteresowanie instalacją solarną sprawia, że przeznaczone środki na dofinansowanie tego celu w szybkim tempie są rozdysponowywane.

            Mechanizm działania kolektorów słonecznych polega na tym, że powierzchnia kolektora wchłania energię cieplną pozyskaną z promieniowania słonecznego bezpośredniego oraz rozproszonego i przesyła ją do czynnika grzewczego, tj. do płynu o niskiej temperaturze zamarzania. Tak pozyskana energia cieplna przekazywana jest do dalszego wykorzystania. Istotą działania kolektorów słonecznych jest to, że pozyskana energia cieplna może być  magazynowana dzięki wykorzystaniu próżni, a urządzenia solarne mają bardzo niski poziom zużycia ciepła. Sprowadza się to do tego, że pozyskiwać energię można przez cały rok. Także w okresie od listopada do lutego, kiedy nasz klimat i położenie geograficzne utrudniają, poprzez ujemne temperatury powietrza, jak również rozproszone chmury, dotarcie promieni słonecznych.

Tak pozyskana energia cieplna może być wykorzystana np. do podgrzewania wody użytkowej. Nagromadzona energia może także wspomóc niskotemperaturowe instalacje centralnego ogrzewania lub być wykorzystana do podgrzewania wody w basenie. Wyposażenie takiej instalacji w sterowniki sprawia, że optymalizują one wykorzystywanie ciepła słonecznego, w tym także pełnią rolę regulatora dostosowując całą aparaturę do zmieniających się warunków atmosferycznych.

            Coraz większa świadomość społeczna sprawia, że odnawialne źródła energii są bardziej atrakcyjne i cieszą się dużą popularnością wśród indywidualnych odbiorców. Również rośnie grupa przedsiębiorstw inwestujących w tę technologię wykorzystującą ciepło słoneczne. Przynosi to wymierne efekty ekonomiczne zwłaszcza w procesie długofalowym. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego w ostatnim czasie również mocno zainteresowały się sprawą kolektorów słonecznych. Już na wielu budynkach użyteczności publicznej spotkać możemy zainstalowane lampy solarne. Na Mazowszu przedsiębiorcze gminy złożyły już projekty na dofinansowania zawarte w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W ten sposób wspomogły swoich mieszkańców tak pod względem finansowym jak i pod względem formalnym, a efektem tego jest coraz więcej domostw "ubranych"
w solary.

Koniec informacji.

Autor: Krzysztof Mech                                        

Kontakt: k.mech@mazowszanie.eu

superuser 25-10-2014

To są dodatkowe informacje które są dodatkiem informacji dla tego artykułu.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text