Województwo mazowieckie

Kolejne unijne refinansowania, tym razem skorzysta Warka
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 19 maj-31 grudzień 2015
ilustracja

Prawie sześć tysięcy metrów sieci wodociągowej plus zmodernizowana i rozbudowana stacja uzdatniania wody w Warce to efekty zbliżającego się już ku końcowi projektowi realizowanemu przez gminę. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego część środków zainwestowanych przez Warkę zostanie jej zwrócona. Z unijnego budżetu do kasy miasta i gminy trafi ponad 5 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz burmistrz Warki Dariusz Gizka i skarbnik Teresa Bogumił.

Inwestycja o wartości ponad 17 mln zł była realizowana w latach 2008-12 i w zasadzie jest już ukończona. Beneficjenta czeka jeszcze tylko promocja projektu i jego ostateczne rozliczenie.

Całość projektu była realizowana w kilku miejscowościach – Warce, Bończy, Michałowie Parceli, Budach Michałowskich i Brankowie. Cele były dwa – zmodernizować infrastrukturę wodociągową gminy oraz poprawić jakość wody pitnej i zwiększyć jej ilość w gminie.

W ramach inwestycji zbudowano 5,9 tys. m.b. sieci wodociągowej i 110 przyłączy w miejscowościach Michałów Parcela, Budy Michałowskie i Branków.

Stacja uzdatniania wody w Warce przeszła gruntowną modernizację oraz dodatkowo została rozbudowana. Hala filtrów z zestawem pomp, dwa zbiorniki wody czystej, zbiornik wody popłucznej wraz z przepompownią i rurociągami, a także zbiornik wody surowej to tylko niektóre nowe elementy w stacji. Ponadto wyremontowano rurociąg ze studni głębinowych i zmodernizowano istniejącą już instalację elektryczną, a teren wokół stacji efektywnie zagospodarowano.

Na realizacji inwestycji z unijną dotacją zyskali również mieszkańcy Bończy, gdzie kompleksowo zmodernizowano ujęcie wody i stację uzdatniania wody.

W ramach projektu zbudowano nowy budynek mieszczący część technologiczną, w tym m.in. chlorownię. Ponadto na terenie stacji ulokowano nowy zbiornik wyrównawczy, a także sieć kanalizacji wód popłucznych, przelewowych i spustowych. Zbudowano przepompownię wód popłuczynowych. Stara betonowa obudowy studni głębinowej została zamieniona na obudowę z tworzywa sztucznego.

Z nowoczesnego systemu wodociągowego będzie mogło korzystać prawie 13 tys. osób, w tym, co warte podkreślenia ok. 440 nowo podłączonych mieszkańców, a ponad 1,1 tys. zyska wodę wysokiej jakości i o odpowiednim ciśnieniu.

Dzięki realizacji tej inwestycji w 69 proc. gmina Warka będzie sieć wodociągowa.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesny i wydajny system zaopatrzenia w wodę pitną.

Gmina Warka przed realizacją inwestycji była zwodociągowania w 66 proc. Długość sieci wynosiła 66,9 km. Wodociąg w gminie Warka składał się z sześciu niezależnych systemów wodociągowych. Największy system z ujęciem wody w mieście Warce zasilał cztery miejscowości (Warka, Stara Warka, Grzegorzewice Stare, Grzegorzewice Nowe). Pozostałe systemy wodociągowe posiadają ujęcia wody w Bończy, Dębnowoli, Piasecznie, Gośniewicach i Pilicy.

JaN

j.nalewajk@mazowszanie.eu 7-5-2015

Źródło:
MJWPU

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text