Województwo mazowieckie

Karta Dużej Rodziny – ułatwieniem dla dużych rodzin
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 marzec 2015-5 luty 2016
ilustracja

Już ponad milion członków rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Honoruje ją już ponad 500 firm i instytucji w całej Polsce. Czym jest Karta Dużej Rodziny? Kto może ja uzyskać? Jakie przywileje przysługują jej posiadaczom?

Czym jest Karta Dużej Rodziny? Kto może ją uzyskać?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny została wprowadzona 16 czerwca 2014 r. Przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Przywileje obejmują rodziny, w której rodzic lub małżonek rodzica ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci ­ w wieku do 18 lat lub do 25 (w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole ­ do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub w szkole wyższej ­ do końca roku akademickiego). Ograniczeń wiekowych nie ma w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak można uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie karty składa się w gminie. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Do wypełnienia wniosku niezbędne są  następujące dokumenty:

­– w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej;

­– w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

– w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

­ – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu podlega opłacie 9,21 zł. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu to okres około 2–3 tygodni. Rodzicowi z rodziny wielodzietnej karta wydawana jest na czas nieokreślony. Oznacza to, że nie traci on swoich uprawnień, gdy dzieci uzyskaj pełnoletniość. Dzieciom karta będzie przysługiwać do 18 roku życia, chyba, że będą kontynuować naukę. Wówczas do 25 roku życia. Dzieciom niepełnosprawnym uprawnienia wynikające z karty będą przysługiwać niezależnie od osiągniętego wieku. 

Jakie przywileje przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Do programu dołącza się coraz więcej firm i instytucji, które oferują zniżki dla dużych rodzin. Karta honorowana jest przez 500 partnerów, 5 tys. miejsc w całej Polsce.Umożliwia skorzystanie ze zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Karta Dużej Rodziny uprawnia też do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach prywatnych.

Oferta partnerów (stan na 29 stycznia 2015 r.) dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wykaz_znizek_oferowanych_przez_partnerow_kdr.pdf

Więcej informacji na temat Karty dużej Rodziny można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny pod poniższym linkiem:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

 

 

 

 

l.welenc@mazowszanie.eu 20-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text