Województwo mazowieckie

Kanalizacyjne inwestycje
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 lipiec 2015-31 styczeń 2017
ilustracja

Drugi etap budowy oczyszczalni ścieków w Trzciance oraz podłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach Knurowiec i Budykierz to dwie ważne inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowane właśnie przez gminę Brańszczyk. Samorząd liczy, że pozyska na nie preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na lepszą jakość naszego życia wpływ ma wiele czynników. Zdecydowanie podnoszą ją inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Dostęp do dobrej jakości bieżącej wody pitnej, podłączenie budynku mieszkalnego do sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców każdej gminy czy powiatu. Nie do przecenienia jest również ich znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Gmina Brańszczyk realizuje w tym roku dwie ważne inwestycje z tego zakresu. Obie są kontynuacjami projektów z poprzednich lat.

Budynki będą podłączone

Do wybudowanej w ubiegłym roku sieci kanalizacji sanitarnej podłączone zostaną budynki mieszkalne z dwóch miejscowości Knurowiec oraz Budykierz. Inwestycja obejmuje m.in. budowę przyłączy do kanałów sanitarnych przebiegających w pasie drogowym oraz przejść pod jezdnią drogi gminnej. Te ostatnie wykonane zostaną metodą bezwykopową, czyli przeciskiem w rurze osłonowej. Dzięki podłączeniu budynków do sieci kanalizacyjnej, ścieki z kolejnych dwóch miejscowości będą mogły być odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Trzciance, co znacznie wpłynie na poprawę środowiska naturalnego.

Większa przepustowość

W samej oczyszczalni ścieków także realizowana będzie nowa inwestycja – uruchomienie drugiego ciągu technologicznego. Gmina podpisała właśnie umowę na jej wykonanie. Uruchomienie drugiego ciągu technologicznego z zastosowaniem metody złóż ruchomych (MBBR) w oczyszczalni ścieków w Trzciance pozwoli na zwiększenie jednostkowej wydajności oczyszczania oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych. Technologia oczyszczania ścieków „EvU” bazuje na połączeniu procesów biologicznych zachodzących z udziałem osadu czynnego oraz w złożach ruchomych (MBBR). Po uruchomieniu drugiego ciągu technologicznego zwiększy się przepustowość oczyszczalni ścieków w Trzciance i będą mogły być do niej podłączone kolejne miejscowości z terenu gminy. W pierwszej kolejności będą to Budykierz i Knurowiec, a po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Białebłoto-Kurza, Białebłoto-Stara Wieś, Białebłoto-Kobyla oraz Nowa Wieś, także nieczystości z tych miejscowości.

Liczą na pożyczkę

Realizacja obu inwestycji to duży wydatek w budżecie gminy. Uruchomienie drugiego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków będzie kosztowało ponad 579 tys. zł, natomiast podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej przeszło 428 tys. zł. Gmina złożyła więc do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wnioski o dofinansowanie tych inwestycji preferencyjnymi pożyczkami z możliwością późniejszego umorzenia. Wnioskowane kwoty to ponad 382 tys. zł na oczyszczalnię ścieków oraz 220 tys. zł na podłączenie budynków.

AniKa

a.groszyk@mazowszanie.eu 19-6-2015

Źródło: Urząd Gminy Brańszczyk www.branszczyk.pl.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text